Aktywne wsparcie ze strony państwa

Aktywne wsparcie ze strony państwa

Rynek elektromobilności nie rozwinie się bez aktywnego wsparcia ze strony państwa i dialogu z przemysłem. Cele są ambitne, ponieważ według dokumentów rządowych, już w 2020 r. na drogach polskich ma jeżdzić prawie 80 tys. pojazdów elektrycznych (obecnie jest ich mniej niż dwa tysiące) i działać ponad 6000 punktów ładowania (dziś liczba ta, wynosi około 150).


Z pomocą przychodzi przemysł, który wskaże kluczowe bariery administracyjne i najlepsze praktyki w zakresie rozwoju rynku.

Ministerstwo Energetyki i wiodące organizacje przemysłowe podpisały list intencyjny, aby rozpocząć i prowadzić konsultacje branżowe, wymianę wiedzy i integrację różnych zainteresowanych stron zaangażowanych w rozwój elektromechaniki i alternatywnego rynku paliw w Polsce.

W wyniku współpracy zostaną opracowane i zostanie wprowadzone najlepsze rozwiązania prawne i organizacyjne, przyczyniające się do szybszego rozwoju rynku.