PARP ujawnia szczegóły programu Elektro ScaleUp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła niedawno nowy program Elektro ScaleUp . Inicjatywa ta pomoże firmom z branży w podejmowaniu pierwszych kroków na rynku i dotarciu do właściwych klientów.

Elektromobilność to sektor przyszłościowy, który w ciągu najbliższych kilku lat zmieni przemysł motoryzacyjny. W Polsce sektor ten znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Nadal potrzebujemy rozwiniętego otoczenia prawnego i najnowszych liderów branży w celu ustalenia standardów technologicznych. Stosunkowo niewiele firm w tej dziedzinie osiągnęło etap rozwoju wystarczający do dostarczenia gotowych produktów do szerokiej gamy odbiorców.

W pierwszej fazie projektu PARP uruchamia akcelerator, który będzie współpracował z średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Przynajmniej 30 małych firm/startupów zostanie dopuszczonych do akcji i uzyska szansę otrzymania dotacji (od 100 tys. do 500 tys. zł), a także zestaw usług o wartości do 50 tys. Uczestnik będzie również mieć szansę wykorzystywania zasobów partnerów niezbędnych do generowania i testowania rozwiązań, otrzymywania wysokiej jakości mentoringu oraz współpracy z nowymi partnerami biznesowymi i potencjalnymi inwestorami.

PARP przeznaczył na program Elektro ScaleUp 10 milionów złotych. Pieniądze zostaną przyznane wybranemu akceleratorowi, aby pokryć koszty zarówno programu (w tym nagród dla uczestników), jak i organizacji. Wybrana instytucja uruchomi program startowy i jednocześnie zbuduje społeczność skupioną wokół tematu elektromobilności.