Tesla zaprezentuje wyniki finansowe

W najbliższą środę 07.02.2018 r. amerykański producent aut elektrycznych – Tesla – ogłosi wyniki sprzedażowe za ostatni kwartał 2017 r. Oficjalna konferencja z udziałem władz Tesli odbędzie się o godzinie 17:30. Już teraz , zbierając dane z rynku i od inwestorów, można skalkulować jak kształtować się będzie bilans kwartalny Tesli. (electrek.co). Głównym tematem zbliżającej się konferencji ma być Model 3 i jego rozwój w czasie ostatniego kwartału.

Dostawy

Dostawy i sprzedaż aut elektrycznych są obecnie głównym źródłem przychodów Tesli (oprócz e-aut Tesla posiada w swojej ofercie także ścienne akumulatory typu WallBox i dachowe panele solarne). Tesla już kilka dni temu  potwierdziła sprzedaż 29 870 pojazdów elektrycznych w IV kwartale 2017 r. – co jest nowym rekordem kwartalnym. Słupki sprzedaży pokazują, że z salonów wyjechało: 15,200 sztuk Modelu S , 13,120 sztuk Modelu X  i 1,550 sztuk Modelu 3. Ponadto, 2520 sztuk Modelu S  i 860 sztuk Modelu 3 było w trakcie transportu do klientów pod koniec ostatniego kwartału 2017 r. 

Wykres globalnej liczby dostaw od początku istnienia marki Tesla:

Dochody

Według kalkulacji specjalistów z nowojorskiej giełdy Wall Street dochód Tesli na IV kwartał 2017 r. wyniesie 3,299 mld $. Podobne wyniki zostały oszacowane przez serwis crowdsourcingowy Estimize według, którego Tesla odnotowała dochód na poziomie 3,302 mld $. Jeżeli powyższe kalkulacje okażą się prawdziwe to będzie to rekord Tesli jeżeli chodzi o wynik kwartalny. Poprzedzający kwartał, czyli III 2017 R. Tesla zakończyła z wynikiem 2,985 mld $. Wydaje się, że przyczyną stałego wzrostu dochodu w kolejnych kwartałach była wzrastająca liczba sprzedanych Modeli S, X oraz 3. Przewidywane wyniki fiansowe Tesli w przyszłych kwartałach także wskazują na znaczny wzrost dochodu i tendencje wznoszące. 

https://www.estimize.com/tsla/fq4-2017?metric_name=eps&chart=historical)

Krzywa dochodów Tesli w poszczególnych kwartałach:

Zyski

Jeśli chodzi o zyski na akcję, to są one ujemne i przewidywane wyniki z IV kwartału 2017 r. potwierdzają tendencję spadkową w kategroii zysk/akcja. Inwestorzy z giełdy Wall Street przewidują stratę 3,19 $ na akcję. Podobne wyniki ustalił serwis Estimize, a dokładnie startę rzędu 3,11 $ na akcję. 

Zyski/akcje ostatnie dwa lata:

Kolor zielony – przebieg rzeczywisty   Kolor niebieski– szacunki Wall Street  Kolor grafitowy– szacunki Estimize

Kalkulacje akcjonariuszy Tesli i analityków ekonomicznych:

Produkcja Modelu 3 to jedna z największych zagwostek Tesli w ostatnich tygodniach. Zamówienia są tak liczne, że produkcja musi znacznie przyspieszać i już pod koniec grudnia 2017 r. przekroczyła 1000 egzemplarzy na tydzień. Przewiduję się, że do końca marca 2018 r. ma być produkowane 2500 egzemplarzy na tydzień. Analitycy i inwestorzy mówią nawet o produkcji rzędu 5000 egzemplarzy na tydzień do końca I kwartału 2018 r. Ponadto dochody firmy Elona Muska mogą się zwiększyć dzięki rozwojowi Tesla Energy, czyli takim produktom jak: ścienne magazyny energii i soalrne panele dachowe. Przeiwduje się wzrost zainteresowania tymi produktami. Sporym sukcesem Tesla Energy jest projekt zainstalowania 50 000 paneli solarnych na dachach domów w Australii. Tesla wprowadziła także swoje ścienne magazyny energii Tesla PowerWall do 800 punktów sprzedaży na świecie. 

Plany na przyszłość Tesli:

Władze Tesli ogłosiły także w zeszłym tygodniu wieloletni plan rozwoju, który zakłada osiągnięcie wartości rynkowej 650 mld dol. w 2028 roku.To około 11 razy więcej niż obecnie i mniej więcej tyle, ile wart jest obecnie Amazon. Istotną częścią tego planu jest powiązanie wyników finansowych firmy z wynagrodzeniem jej szefa i głównego udziałowca, co w ciągu najbliższych 10 lat może przynieść mu rekordową fortunę. Obecny majątek Muska stanowią głównie akcje Tesli – ma udziały w spółce szacowane na ok. 20 proc.