Dziś w życie wchodzi ustawa o elektromobilności!

22 luty 2018 r. przejdzie do historii jako dzień wejścia w życie ustawy o elektromobilności. Dokument ten jest pierwszym w polskim prawie traktującym o elektrycznym transporcie. Definiuje podstawowe terminy związane z elektromobilnością i ustala zasady rozwoju elektrotransportu w Polsce. Ustawa ta implementuje do prawa polskiego dyrektywę unijną o elektromobilności i paliwach alternatywnych.


Można powiedzieć, że ustawa o elektromobilności jest pewnym przełomem dla polskiego sektora energetycznego(rekonstrukcja sieci elektrycznych, inteligentne liczniki energii, zapewnienie stabilności sieci elektrycznych) i motoryzacyjnego. Ma ona stanowić zapalnik dla rozwoju elektromobilności w Polsce, a także zachęcić potencjalnych klientów do zakupu auta elektrycznego (zniesienie akcyzy, darmowe parkingi, jazda po buspasach). Czekamy już tylko na zniesienie podatku VAT na samochody elektryczne, co stanowi temat dyskusji w Ministerstwie Energii. Czas na elektromobilność!

– Elektromobilność jest jedną z przemysłowych i technologicznych nisz, w których Polska może nie tylko gonić najbardziej rozwinięte gospodarki świata, ale skutecznie z nimi konkurować – podkreśla Michał Kurtyka, wiceminister energii.

– Przyjęcie rozwiązań zaproponowanych w ustawie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, natomiast rozwój rynku paliw alternatywnych w transporcie może znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w miastach – dodaje Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Więcej na temat tego co nowego do życia wnosi ustawa elektromobilności znajdziecie tutaj: „Ustawa o elektromobilności – ostatnia prosta”