Minister Tchórzewski chce współpracy wielu podmiotów gospodarczych na rzecz rozwoju elektromobilności

Elektromobilność to światowy trend w motoryzacji, który może być także zastrzykiem pobudzającym dla polskiej gospodarki. Chcąc wprowadzać innowacyjne rozwiązania i stanąć do wyścigu technologicznego z innymi państwami, Polska musi postawić na ścisła współpracę badaczy, biznesmenów i decydentów.


Możliwości i pomysły są, wymagane jest tylko odpowiednie pokierowanie całym „statkiem” tak by można było opracować konkurencyjne i przełomowe rozwiązania w dziedzinie elektromobilności. W tym celu zostało powołane konsorcjum Pol-Star-En, w którego skład wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Jego głównym celem jest zwiększenie potencjału naukowego dla rozwoju magazynowania energii oraz współpraca z przemysłem nad rozwojem baterii do aut EV. Już teraz polskie uczelnie pracują nad  technologią magazynowaniem energii oraz elektrochemią stosowaną. Co ważne niezbędne jest konsultowanie się między sobą uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych by móc wypracować najlepsze rozwiązania.

– Tylko dzięki współpracy trzech sektorów: rządowego, naukowego oraz biznesowego możliwy będzie rozwój elektromobilności oraz rozpoczęcie produkcji baterii w Europie  – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości zawiązania polskiego konsorcjum naukowego Pol-Stor-En przez siedem jednostek naukowych.

Wiceminister Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że Komisja Europejska niedawno powołała inicjatywę pod nazwą EU Battery Alliance, której celem jest stworzenie konkurencyjnego łańcucha wartości i produkcja ogniw do baterii na terenie Europy.

– Dzisiejsza umowa to przykład na to, że Polska może brać aktywny udział w tym projekcie i jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii i budowy w Europie silnej branży produkcji baterii do samochodów elektrycznych – powiedział. Zaznaczył, że dysponujemy również zapleczem surowcowym niezbędnym do produkcji akumulatorów, a polscy przedsiębiorcy mają potencjał do angażowania się w rozwój tego sektora.

W ocenie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz elektromobilność to światowy trend, a Polska chce być jednym z europejskich liderów w tej branży.

– Dlatego tworzymy jak najlepsze warunki dla rozwoju tego sektora w naszym kraju. Potencjał mamy ogromny i chcemy go jak najlepiej wykorzystać. Dzisiejsze wydarzenie, jakim jest zawiązanie polskiego konsorcjum naukowego, które będzie pracować nad stworzeniem polskiej baterii do pojazdów elektrycznych,  przybliża nas do osiągnięcia tego ambitnego celu. Elektromobilność to nie tylko jedno z lekarstw na zanieczyszczenie powietrza. Jest przede wszystkim szansą  na rozwój polskich przedsiębiorców i naszej gospodarki – wskazała minister.