Kongres MOVE – elektromobilność oczami samorządowców

Kongres MOVE Mobility & Vehicles, który odbył się 5 kwietnia przy okazji Targów Motor Show w Poznaiu- za nami. Towarzyszyło mu ogromne zainteresowanie  zarówno przedstawicieli branży motoryzacyjnej jak i administracji rządowej i samorządowej. W wystąpieniach Michała  Kurtyki – Podsekratarza Stanu w Ministerstwie Energii oraz Tadeusza Kościńskiego – Wiceministra Przedsiębiorczości i Technologii brzmiał optymizm związany z rozwojem szeroko rozumianej elektromobilności i spodziewanym wzrostem liczby samochodów elektrycznych na polskich drogach do 1 miliona aut w roku 2015. Podzielali ten optymizm samorządowcy. W sesji panelowej „Przyszłość miast,  to elektromobilność”, którą prowadził Jakub Tabędzki, Redaktor Naczelny naszego portalu, Prezydenci Zielonej Góry, Rzeszowa i Poznania  dzielili się wprowadzanymi w tych miastach rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi promującymi  pojazdy o napędzie elektrycznym, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego.

Jednym z  partnerów medialnym Kongresu  był nasz portal www.elektromonilnosc.pl

Więcej informacji: www.kongresmove.pl