Strefa czystego transportu – Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło nowy znak

Ministerstwo Infrastruktury z dniem 29 sierpnia 2018 wprowadziła w życie dwa nowe znaki drogowe. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych znaki D-54 i D-55 oznaczają kolejno strefę czystego transportu oraz konie strefy czystego transportu.

Równolegle z wejściem w życie nowych znaków drogowych, zostały wprowadzone również przepisy, które szczegółowo określają warunki techniczne potrzebne do postawienia znaku w obszarze miejskim.  Przepisy określają, co najważniejsze ujednolicony sposób znakowania znakami pionowymi i poziomymi miejsca postojowe dla samochodów z napędem hybrydowym, elektrycznym i na gaz ziemny.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych miasta będą mogły tworzyć tak zwane strefy czystego transportu. Wjazd do strefy docelowo będzie pł