Volvo Trucks prezentuje na targach w Vera nowe rozwiązanie transportowe składające się z autonomicznych i w pełni elektrycznych pojazdów, które mogą przyczynić się do bardziej wydajnego, bezpieczniejszego i ekologicznego transportu. 

Rosnąca liczba ludności na świecie i rosnąca urbanizacja prowadzą do znaczących wyzwań w zakresie rozwiązywania problemów środowiskowych, takich jak np. zanieczyszczenie i hałas sprawiają, że pojazdy elektryczne w przeciągu kilku lat staną się normą na ulicach. Natomiast rosnąca konsumpcja, szybki rozwój handlu elektronicznego i powszechny niedobór kierowców stawiają wyższe wymagania w zakresie wydajnych rozwiązań transportowych. 

Nie widać jeszcze pełnego potencjału branży transportowej. Wszystko wskazuje na to, że globalna potrzeba transportu będzie nadal znacząco wzrastać w nadchodzącej dekadzie. Jeśli mamy sprostać temu zapotrzebowaniu w sposób zrównoważony i efektywny, musimy znaleźć nowe rozwiązania. Aby zapewnić sprawnie działający system przepływu towarów, musimy również lepiej wykorzystać obecną infrastrukturę niż obecnie. Opracowywany przez nas system transportowy może stanowić ważne uzupełnienie dzisiejszych rozwiązań i pomóc sprostać wielu wyzwaniom, przed którymi stoją społeczeństwa, firmy transportowe i nabywcy transportu – mówi Claes Nilsson, prezes Volvo Trucks.

Przyszłe rozwiązanie transportowe Volvo Trucks jest przeznaczone do regularnych i powtarzalnych zadań charakteryzujących się stosunkowo krótkimi odległościami, dużymi wolumenami towarów i wysoką precyzją dostaw. Transport pomiędzy węzłami logistycznymi to typowe przykłady, ale można również zastosować pojazdy w innych celach i zadaniach.

Centrum kontroli transportu stale monitoruje postęp transportu i dokładnie monitoruje pozycję każdego pojazdu, jego stan naładowania, zawartość ładunku, wymagania serwisowe i szereg innych parametrów. Podobnie jak w przypadku procesu produkcji przemysłowej, prędkość i postęp są dostosowane, aby uniknąć niepotrzebnego oczekiwania. W ten sposób możliwe będzie zminimalizowanie ilości odpadów w postaci zapasów buforowych i zwiększenie dostępności. Pojazdy działające na tej samej trasie będą współpracować, aby uzyskać najlepszą wydajność. W najbliższej przyszłości rozwiązanie transportowe Volvo Trucks będzie dalej rozwijane wraz z wybranymi klientami.

fot. Volvo Trucks