Musk pozostanie w zarządzie

Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, zgodził się ustąpić z funkcji prezesa Tesli na trzy lata. Zgodnie z ugodą, którą wymagał sąd, Musk będzie mógł pozostać na stanowisku CEO, ale musi opuścić rolę przewodniczącego rady w ciągu 45 dni. 

SEC przytoczył zarzuty prezesowi Tesli w związku z jego nieudaną próbą przejęcia firmy na własność. Musk napisał na Twitterze w sierpniu, że rozważa „zabranie” Tesli w ręce prywatne i że ma zapewnione na to fundusze. Wtedy na giełdzie amerykańskie za jedną akcję Tesli trzeba było zapłacić 420 USD.

W skardze SEC stwierdzono, że w związku z tym Musk wydał oświadczenia „nieprawdziwe i wprowadzające w błąd” i nie powiadomił odpowiednich regulatorów o istotnych zdarzeniach w firmie. SEC stwierdził, że w rzeczywistości, Musk wiedział, że potencjalna transakcja była niepewna i podlegała licznym nieprzewidzianym wypadkom. Musk nie omówił konkretnych warunków transakcji, w tym ceny, z potencjalnymi partnerami finansowymi, a jego oświadczenia o ewentualnej transakcji nie miało żadnej podstawy prawnej. 

Zgodnie z zarzutem SEC, działania wprowadzające w błąd spowodowały, że cena akcji Tesli skoczyła o 7 procent w sierpniu i doprowadziła do poważnych zakłóceń na rynku.

Rzecznik Tesli potwierdził, że Musk będzie mógł pozostać członkiem zarządu.