Wzrost cen energii

Jesteśmy świadomi wagi problemów wynikających ze wzrostu cen energii. Planujemy wprowadzenie pakietu rozwiązań osłonowych dla obywateli i odbiorców przemysłowych – powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Minister pytany był o wzrost cen energii. „Obecnie widać pewną stabilizację, a nawet spadek. Ministerstwo Energii stara się stworzyć warunki, by chronić rynek przed zaburzeniem stabilności. Dlatego zamierzamy wprowadzić tzw. 100-proc. obligo giełdowe, pozwalające na pełne urynkowienie cen rynku energii na rynku hurtowym” – odpowiedział Tchórzewski.

Jesteśmy świadomi wagi problemów wynikających ze wzrostu cen energii. Planujemy wprowadzenie pakietu rozwiązań osłonowych dla obywateli i odbiorców przemysłowych, zwłaszcza w branżach energochłonnych. Mogą to być ulgi w różnych opłatach, a nawet rekompensaty z tytułu wzrostu cen emisji CO2 – powiedział minister.

Na pytanie o to, kiedy wprowadzona zostanie wyczekiwana polityka energetyczna, Tchórzewski odpowiedział: „Politykę energetyczną Polski (tzw. PEP) przygotowujemy równolegle z +Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030+. Dokumenty przedstawiamy w tym samym czasie.”

Pytany o priorytety związane z PEP wyjaśnił, że program określa wyzwania, które stoją przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach. Uwzględnia on założenie, że państwo odpowiada przed obywatelami za bezpieczeństwo w kwestii energii.

Źródło: PAP