W Poznaniu rozpoczęło się wczoraj jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska – Targi POL-ECO SYSTEM. Hasło przewodnie tegorocznej edycji Targów to „CZYSTE POWIETRZE – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”.

W inauguracyjnym panelu dyskusyjnym wzięli udział m.in.: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Tematem rozmowy były „problemy środowiska w realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju”.

– Stan środowiska, jego różnorodność i zasobność, jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne funkcjonowanie człowieka w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym – zaznacza Henryk Kowalczyk. – Dlatego główne założenia „Polityki ekologicznej państwa 2030” to: poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska oraz adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku klęsk żywiołowych.

Dyskusja miała miejsce w „Ekosferze” – przestrzeni wystawienniczo – konferencyjnej zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam właśnie odbędą się konferencje, szkolenia i liczne dyskusje, m.in. na temat ekologicznych paliw węglowych, gospodarki niskoemisyjnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności czy przystosowania miast do zmian klimatu.

PRODUKT W OBIEGU

Wczoraj również rozstrzygnięto konkurs PRODUKT W OBIEGU. Projekty wszystkich finalistów można zobaczyć podczas targów.

– Konkurs był przeznaczony dla producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Do drugiej edycji Konkursu zakwalifikowano aż 29 produktów wpisujących się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Są wśród nich: opakowania biodegradowalne, system do wytwarzania ciepła i prądu, inteligentny kosz na odpady, automat do zbiórki odpadów, urządzenie do bezpowrotnego usuwania danych z nośników pamięci, specjalistyczny nawóz do trawników, stand ekspozycyjny wielokrotnego użytku, lampa solarna i wiele innych.

Organizatorem Konkursu PRODUKT W OBIEGU było Ministerstwo Środowiska, a sfinansował go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„CZYSTE POWIETRZE – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”

Poprawa jakości powietrza w Polsce i związana z tym poprawa jakości życia są głównym tematem tegorocznej edycji Targów POL-ECO SYSTEM.

– Podjęcie tematu czystego powietrza na tak szeroką skalę podczas najważniejszych targów branży ochrony środowiska w Polsce z pewnością przyczyni się do wypracowania wspólnych dobrych rozwiązań, które zaprocentują w przyszłości – mówi minister środowiska.

Targi są okazją do zaprezentowania na szeroką skalę programu „Czyste Powietrze”, który został uruchomiony w tym roku. Jego głównym założeniem jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji. Program koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej, przyniesie rzeczywiste oszczędności finansowe oraz ograniczy emisję pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

W ramach programu Czyste Powietrze właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków, w tym: ocieplenie domu, wymianę okien czy wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych. Szacuje się, że z dofinansowania mogą skorzystać aż- 4 mln gospodarstw domowych.

Przedstawiciele NFOŚiGW omówią jego szczegóły oraz główne założenia przygotowane dla beneficjentów. Panele dyskusyjne w ramach Targów POL-ECO SYSTEM będą świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o problemach, z którymi mierzy się administracja i biznes w sferze poprawy jakości powietrza.

O targach POL-ECO SYSTEM

Międzynarodowe targi ochrony środowiska POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Celem POL-ECO SYSTEM jest szerokie otwarcie się na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie w znalezieniu partnerów biznesowych. Nad wysokim poziomem merytorycznym Targów czuwa grono naukowców, liderów biznesu i polityki.

Targi POL-ECO SYSTEM potrwają do czwartku, 25 października. Z programem wydarzeń można zapoznać się na stronie targów (pobierz)(link otwiera się w nowym oknie).

Źródło: PAP, MŚ