W Krakowie trwa PreCOP – spotkanie przedstawicieli światowego biznesu i delegacji rządowych z 35 państw. Konferencja poprzedza szczyt klimatyczny COP24, który odbędzie się w grudniu w Katowicach. W wydarzeniu biorą udział minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceministrowie Michał Kurtyka oraz Sławomir Mazurek.

Obrady ministrów państw ONZ właściwych do spraw klimatu

Krakowskie spotkanie stanowi sesję przygotowawczą przed grudniową konferencją klimatyczną COP24 i jest kluczowe dla zbudowania poparcia dla przyjęcia pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie.

W wystąpieniu powitalnym podczas PreCOP w Krakowie minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział:

„Jest to bez wątpienia próba generalna przed tym, co czeka nas w grudniu, kiedy to oczy całej społeczności międzynarodowej będą zwrócone na przedstawicieli blisko 200 krajów mających przed sobą jeden cel: określenie konkretnych zasad, które zapewnią powstrzymanie wzrostu temperatury, pozwolą na osiągnięcie neutralności klimatycznej, a w konsekwencji zapewnią godne warunki rozwoju dla naszych społeczeństw i poszanowanie środowiska naturalnego, za które to człowiek jest odpowiedzialny”.

„Mogę ze swej strony zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by stworzyć odpowiednie warunki do prowadzenia prac oraz atmosferę sprzyjającą budowaniu kompromisów, czasami niełatwych, ale koniecznych byśmy znaleźli rozwiązania akceptowalne dla wszystkich Stron, które spotkają się w grudniu w Katowicach” – dodał minister środowiska.

Podczas wtorkowych spotkań delegaci będą dyskutować na tematy związane m.in. z finansowaniem przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Spotkania bilateralne

Pierwszego dnia Pre-COP (22.10.2018 r.) minister Henryk Kowalczyk odbył szereg spotkań bilateralnych, m.in. z Ministrem ds. Zmian Klimatu i Środowiska Norwegii Ola Elvestuen, Ministrem Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy Ostapem Semerakiem i Ministrem Spraw Zagranicznych Wysp Marshalla, Johnem Silk’iem. Przygotowania do szczytu klimatycznego COP24 były także tematem rozmów z Ministrem ds. Klimatu Nowej Zelandii James Shaw’em, Minister Ekologii Hiszpanii Teresą Riberą Rodríguez i Federalną Minister Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki Austrii Elizabeth Koestinger.

Przedstawiciele biznesu na PreCOP

W poniedziałek, czyli podczas biznesowej części PreCOP, przedstawiciele najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw mieli szansę spotkać się z gronem osób kształtujących przyszłe rozwiązania na rzecz klimatu. Głównymi tematami dyskusji były elektromobilność, energetyka i miasta przyszłości w roku 2048. W konferencji wzięli udział również wiceministrowie Michał Kurtyka oraz Sławomir Mazurek.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

W przeddzień oficjalnego rozpoczęcia PreCOP w Krakowie wiceminister Michał Kurtyka spotkał się z przedstawicielami zrzeszeń i organizacji angażujących się w toczący się w ramach ONZ proces dialogu wokół polityki klimatycznej.

„Jako Prezydent COP24 mam wiele możliwości rozmawiania z interesariuszami globalnej polityki środowiskowej i klimatycznej. Cieszy mnie rosnące zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w globalne wysiłki na rzecz ochrony planety. Jest to przejaw odpowiedzialności ze strony tych, którzy rozumieją konieczność poprawy jakości życia obywateli, ale również wymogi wynikające z potrzeby ochrony środowiska naturalnego. Uważam, że tylko wspólny wysiłek różnych zainteresowanych stron pozwala nam osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego” – powiedział Minister Kurtyka.

W trakcie całodniowych warsztatów i dyskusji ich uczestnicy mieli okazję do wymiany poglądów z przedstawicielami polskiej Prezydencji i ekspertami UNFCCC – agencji ONZ ds. zmian klimatu. Wypracowane po spotkaniu wspólne stanowisko delegaci zaprezentują zgromadzonym w Krakowie delegacjom rządowym.