Małgorzata Mika-Bryska, Veolia: pozytywnie o systemie wsparcia kogeneracji

Inwestycje w ciepłownictwo, zarówno w wytwórczość, jak i w sieci, to inwestycje wysoce kapitałochłonne. Dlatego planowane przez Ministerstwo Energii rozwiązania dotyczące wsparcia kogeneracji (jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła) będą miały pozytywny wpływ na inwestorów i koszt kapitału – powiedziała dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych Veolia Energia Polska, Małgorzata Mika-Bryska w czwartek w Siedlcach podczas panelu nt. ciepła systemowego w trakcie Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy odbywa się w dniach 18-19 października na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Ministerstwo Energii przedstawiło w tym tygodniu nowy projekt wsparcia dla kogeneracji. Obowiązujący obecnie model wygaśnie z końcem 2018 r., dlatego ma go zastąpić nowy system zgodny z regulacjami europejskimi, oparty o aukcje. Nowy projekt zakłada, że koszty systemu wsparcia będą rozłożone na wszystkich odbiorców końcowych systemu elektroenergetycznego.

Zgodnie z projektem instalacje kogeneracyjne zostaną podzielone na nowe oraz na „znacznie zmodernizowane” i istniejące. Źródła zostaną też podzielone w zależności od mocy elektrycznej – do 1 MW, 1-50 MW oraz ponad 50 MW. Warunkiem uczestnictwa w systemie wsparcia jest wprowadzanie do publicznej sieci ciepłowniczej co najmniej 70 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracyjnej. Nowy system wsparcia zakłada dla jednostek nowych i znacznie zmodernizowanych o mocy 1-50 MW aukcje w formule „pay as bid”. Mechanizm ten ma gwarantować inwestorom, którzy wygrali w aukcji, stały strumień przychodów ustalony w postaci premii do ceny energii elektrycznej. Wsparcie ma zostać przydzielane na 15 lat.