Rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 24 w Katowicach

Polska już po raz czwarty sprawuje prezydencję COP i po raz trzeci pełni obowiązki gospodarza szczytu.

W Katowicach rozpoczęła się 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (tzw. COP24), z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, przedstawicieli polskiego rządu oraz władz miasta Katowice.

Polski resort dyplomacji reprezentowali minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, jak również sekretarz stanu w MSZ Konrad Szymański oraz podsekretarz stanu w MSZ Piotr Wawrzyk.

Podczas uroczystości 3 grudnia br. sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka, pełnomocnik ds. prezydencji COP24, oficjalnie przejął roczną prezydencję COP od premiera Fidżi Franka Bainimarama. Polska prezydencja COP24 oparta będzie o trzy główne filary, którymi są: technologia, człowiek, przyroda. Głównym celem szczytu klimatycznego COP24 jest przyjęcie kompleksowego zestawu zasad i wytycznych wdrażających postanowienia Porozumienia Paryskiego, pozwalających na jego pełne wejście w życie. Podczas szczytu zostanie także przeprowadzona polityczna faza tzw. Dialogu Talanoa, mającego na celu oszacowanie wysiłków na drodze do realizacji celów Porozumienia Paryskiego.

W trakcie konferencji szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz spotkał się z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Marią Espinosą, z którą omówił m.in. polskie priorytety w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Rozmówcy odnieśli się do wyzwań stojących obecnie przed organizacją, w tym dotyczących reformy systemu Narodów Zjednoczonych i zwiększenia roli Zgromadzenia Ogólnego NZ. Poruszyli również problematykę bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym kwestię rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Szef MSZ spotkał się ponadto z ministrem spraw zagranicznych Republiki Konga Jeanem-Claudem Gakosso. Ministrowie omówili możliwości zacieśniania relacji handlowych i współpracy gospodarczej między oboma krajami, zwłaszcza w sektorze wydobywczym, rolniczym i w dziedzinie zielonych technologii. „Polska chce zwiększać swoją obecność w Afryce. Niedawno odbyłem wizytę w Senegalu i otworzyłem naszą ambasadę w Dakarze. Współpraca z Republiką Konga także leży w obszarze naszych zainteresowań” – powiedział szef polskiego MSZ.

Inauguracja COP24 połączona została z tzw. Szczytem Liderów, podczas którego przybyli na zaproszenie prezydenta RP szefowie państw i rządów z licznych państw świata będą dyskutować w szczególności nad zagadnieniem tzw. sprawiedliwej i solidarnej transformacji, która pozwoli rozwijać się w kierunku gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego i miejsc pracy.

Konferencja potrwa do 14 grudnia 2018 r.