Według samorządowców ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest zbyt angażująca dla większości polskich miast. ZWP uważa, że samorządu mają inne, ważniejsze wydatki do granicznego 2025 roku, niż zakup nowych, elektrycznych autobusów i pojazdów służbowych. Samorządowcy obawiają się za dużych wydatków na ten cel.

Przypomnijmy ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada na miasta obowiązek zrewitalizowania floty miejskich pojazdów. Aż 30% wszystkich pojazdów miejskich według ustawy musi być zasilana energią elektryczną, lub gazem ziemnym. 

Jak czytamy w oświadczeniu ZMP: Zaplanowany został zbyt krótki okres (1 rok i 10 miesięcy na zapewnienie udziału na poziomie 10 proc.) spowoduje zahamowanie rozwoju wielu ważnych dziedzin aktywności miast i wzrost cen usług podmiotów, którym JST będą powierzać realizację zadań.