Nowy Mercedes-Benz EQC to także prawdziwy Mercedes, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Oprócz zwykłego, obszernego programu testów zderzeniowych, marka stosuje rygorystyczne normy bezpieczeństwa dla akumulatora i wszystkich części składowych przenoszących prąd elektryczny. W wielu przypadkach normy te przekraczają wymogi prawne.

Bezpieczeństwo w razie wypadków EQC zostało potwierdzone w centrum technologicznym Mercedes-Benz – najbardziej zaawansowanego centrum testów zderzeniowych na świecie.

Rezultatem jest cały szereg konstrukcyjnych środków, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa EQC m.in.:

Nowa rama pomocnicza otacza elementy napędu znajdujące się w przedniej części.

Bateria jest otoczona solidną ramą z integralną strukturą zderzeniową. Elementy odkształcające są montowane między ramą i akumulatorem i są w stanie absorbować dodatkowe siły w przypadku poważnego uderzenia bocznego. 

System wysokiego napięcia można również automatycznie wyłączyć w razie awarii. Po jego wyłączeniu napięcie w systemie spada w bardzo krótkim czasie poniżej bezpiecznego limitu napięcia.