Polska firma produkująca samochody elektryczne poszukuje inwestora

5 POIMT Tomasz Kołodziejski właściciel marki Autogreen.pl w wyniku osiągnięcia zakładanego etapu rozwoju, postanowił rozpocząć proces poszukiwania inwestora, który byłby w stanie zapewnić optymalny rozwój w kolejnych latach.

Firma z Bydgoszczy informuje, że posiada skuteczny elektryczny zespół napędowy do: statków powietrznych, wodnych, oraz pojazdów silnikowych kategorii: L, M1, M2, M3, N1, N2. Obecne działania Autogreen skupiają się nad miniaturyzacją i zastosowaniem opatentowanego beztłokowego silnika WASE2 „BDT-SYSTEM” – inż. Andrzej Wąsowski; przemysłowym zastosowaniem magnesów – inż. Zbigniew Kopeć; projektem pojazdu kategorii M1 „Pracownia do Rzeczy” – mgr Krzysztof Rychławski i systemem zarządzania napędem elektrycznym w statkach i pojazdach – „RWW” z siedzibą w Gdańsku.

Autogreen.pl posiada rozwiązanie dla zapewnienia nieograniczonego dostępu do stacji ładowania w postaci „Autonomicznej Stacji Ładowania Pojazdów”.

Na tym etapie Autogreen.pl nie wyklucza także innych form partnerstwa, jak np. podjęcie stałej współpracy w zakresie dostaw i montażu elektrycznych zespołów napędowych do ww. statków i pojazdów.

Rekomendacje podyktowana są przekonaniem, iż w obecnych warunkach rynkowych, mając na uwadze potencjał rynku statków i pojazdów elektrycznych dalsze perspektywy rozwoju są znacznie szersze u boku inwestora ukierunkowanego na projekty z szeroko rozumianej infrastruktury zasilania, budowy statków i pojazdów elektrycznych.

Poszukiwanie inwestora pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność Autogreen.pl i klastra „Własny Elektro Pojazd”.

Wszystkie szczegóły znaleźć można na stronie www.autogreen.pl.