Minister Tchórzewski na posiedzeniu Rady UE ds. Energii: ważna debata o wizji europejskiej energetyki przyszłości

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz podsekretarz stanu w ME Tomasz Dąbrowski wzięli udział w posiedzeniu Rady UE ds. Energii, które odbyło się 4 marca 2019 r. w Brukseli. Głównym zagadnieniem obrad była dyskusja o propozycji Komisji Europejskiej ws. zeroemisyjnej gospodarki UE do 2050 r. Ponadto Ministrowie Energii UE podsumowali negocjacje nowelizacji dyrektywy gazowej. 

Opublikowany przez Komisję Europejską w listopadzie 2018 r. Komunikat „Czysta planeta dla wszystkich” był podstawą szerokiej debaty na temat roli transformacji sektora energetycznego na drodze do zeroemisyjnej UE w połowie bieżącego stulecia. 

Polska wizja długookresowej transformacji energetycznej opiera się na podejściu ewolucyjnym: stopniowej redukcji udziału węgla i wzrostu mocy nisko- i zeroemisyjnych. Priorytetem naszej koncepcji jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i akceptowalnych cen energii – podkreślił minister Tchórzewski podczas dyskusji Rady UE. 

W polskim stanowisku w debacie Ministrów Energii UE szczególnie wyeksponowany został wymiar sprawiedliwej transformacji energetycznej. Dla Polski bardzo istotna jest transformacja uwzględniająca wrażliwe aspekty społeczno-gospodarcze i przeprowadzana z poszanowaniem indywidualnych uwarunkowań poszczególnych państw. – zaakcentował Minister Tchórzewski.W kontekście przedstawionego przez ME w końcu 2018 r. projektu PEP2040 Minister Tchórzewski nakreślił także kluczowe kierunki polskiej polityki energetycznej. – Zakładamy dwa istotne elementy rozwoju energetyki przyszłości: pierwszym jest rozwój programu jądrowego. Drugim elementem jest większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii wiatru na morzu oraz na terenach rolniczo-hodowlanych – w biogazowniach. Dodatkowo przewidujemy wzrost wykorzystania gazu ziemnego dla celów energetycznych i ciepłowniczych. 

W kwestii uzgodnionej w lutym br. nowelizacji dyrektywy gazowej, wiceminister Dąbrowski stwierdził, że osiągnięcie kompromisu ws. dyrektywy gazowej jest ważnym krokiem w budowie Unii Energetycznej. Polska pozostaje krytycznie nastawiona względem budowy gazociągu Nord Stream 2, który zwiększa uzależnienie UE od rosyjskiego gazu. – podkreślił.