Informacja o podziale prac w ramach konsorcjum URSUS BUS

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2019r. odbyło się w siedzibie NCBiR spotkanie przygotowawcze przed zawarciem umowy w ramach postępowania na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. 

W nawiązaniu do tego spotkania oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego 16/2019 z dnia 22 marca 2019r., Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji przekazuje ustalony podział prac w ramach konsorcjum URSUS BUS: 

FAZA BADAWCZO-ROZWOJOWA (podzielona na 3 etapy): budżet przeznaczony na realizację fazy badawczo-rozwojowej dla Konsorcjum URSUS BUS wynosi 22.350.000,00 zł netto: 

Etap 1 – opracowanie dokumentacji pojazdu 12 m: 

Wynagrodzenie URSUS BUS S.A. za opracowanie założeń konstrukcyjnych autobusu 12m w ramach Etapu 1 wynosi 38,40% 

URSUS S.A. nie uczestniczy w tym etapie. 

Etap 2 – opracowanie prototypu pojazdu 12 m: 

Wynagrodzenie URSUS BUS S.A. za budowę prototypu autobusu 12m wynosi w tym etapie 58,86% 

Wynagrodzenie URSUS S.A. za wykonanie szkieletu pojazdu 12m wynosi w tym etapie 2,30% 

Etap 3 – opracowanie typoszeregu prototypów pojazdów 10m, 12m i 18m: 

Wynagrodzenie URSUS BUS S.A. za opracowanie założeń konstrukcyjnych autobusu 10m i 18m w ramach Etapu 3 wynosi 79,02% 

Wynagrodzenie URSUS S.A. za wykonanie szkieletów pojazdów 10m i 18m wynosi w tym etapie 3,49% 

FAZA WDROŻENIOWA: budżet przeznaczony na realizację fazy wdrożeniowej dla Konsorcjum URSUS BUS zaplanowano na 2.514.200.000,00 zł netto. 

W ramach tego etapu URSUS BUS S.A. produkuje pojazdy 10, 12 i 18m, zaś URSUS S.A. dostarcza szkielety do ww pojazdów. 

Strony przyjęły następujący podział zysku z wynagrodzenia od nabywców pojazdów, tj.: 

URSUS BUS S.A. za każdy pojazd 10m – 56,14% 

URSUS BUS S.A. za każdy pojazd 12m – 60,5% 

URSUS BUS S.A. za każdy pojazd 18m – 69,46% 

URSUS BUS S.A. za wyposażenie dodatkowe – 100% 

URSUS S.A. za każdy pojazd 10m, 12m i 18m – 5% 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1