Gospodarka, innowacje, zielona energia – wizyta minister Jadwigi Emilewicz w Holandii

„Polsce zależy na podtrzymaniu dobrej dynamiki obrotów handlowych z Holandią, ale też na nadaniu naszej współpracy nowego impulsu. Obszarem, który może odegrać znaczącą rolę, są innowacje, szczególnie w obszarze zielonych technologii” – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, otwierając Polsko-Holenderskie Forum Biznesu. W programie wizyty szefowej MPiT w Hadze znalazły się też spotkania z przedstawicielami holenderskiego rządu oraz z przedsiębiorcami z obu krajów. 

Polsko-Holenderskie Forum Biznesu: Zielony wzrost poprzez innowacje 

W wydarzeniu, które zainaugurowały minister Jadwiga Emilewicz oraz minister handlu i współpracy rozwojowej Holandii Sigrid Kaag, uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorców i instytucji z obu państw. 

Organizatorami Forum byli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Niderlandzka Agencja Przedsiębiorczości, Polska Izba Handlowa w Holandii, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz Ambasada RP w Hadze. 

„Polsko-holenderska wymiana handlowa wzrosła w 2018 r. o prawie 7 proc. To doskonały wynik. Holandia staje się jednym z głównych partnerów gospodarczych Polski. Cieszymy się, że ten trend zostanie wzmocniony przez dzisiejsze spotkanie, podczas którego będziemy rozmawiać o przyszłościowych branżach dla naszej współpracy” – powiedziała Jadwiga Emilewicz. To przede wszystkim elektromobilność, gospodarka o obiegu zamkniętym, odnawialne źródła energii i rozwiązania dla sieci energetycznych oraz nowe technologie w ochronie zdrowia. 

Podczas wielu paneli, warsztatów i spotkań B2B, uczestnicy Forum rozmawiali też o wzmacnianiu polsko-holenderskich relacji oraz o związanych z tym wyzwaniach. 

W trakcie forum przyznano także nagrodę dla przedsiębiorstwa aktywnego na obu rynkach. Otrzymała ją firma Inter-Car. 

Polsko-Holenderskie rozmowy na wysokim szczeblu 

W trakcie spotkania z minister handlu i współpracy rozwojowej Holandii Sigrid Kaag, szefowa MPiT podkreśliła, że współpraca pomiędzy Polską i Holandią m.in. w kwestiach związanych z rynkiem wewnętrznym i przemysłem UE pokazuje, że oba kraje mają podobne stanowisko na wielu płaszczyznach. 

„Konieczne jest wzmocnienie, pogłębienie i dalszy rozwój jednolitego rynku, przede wszystkim rynku usług. Szacuje się, że większa integracja w tym zakresie mogłaby zwiększyć unijny PKB na mieszkańca średnio o ok. 0,6 proc. i stworzyć 1,3 mln miejsc pracy rocznie” – powiedziała minister Emilewicz. Zaznaczyła, że Polska jest orędownikiem szerokiej dyskusji wszystkich państw członkowskich nad przyszłością rynku wewnętrznego UE oraz wzmocnienia potencjału innowacyjnego i przemysłowego UE w warunkach globalnej konkurencji. 

„Konieczne jest zagwarantowanie niezakłóconej konkurencji na rynku wewnętrznym UE. Pozwoli to firmom dalej się rozwijać, a także konkurować na całym świecie” – podkreśliła Jadwiga Emilewicz. Wśród poruszonych zagadnień był też brexit oraz zmiany w systemie światowego handlu. 

Tematom związanym z polityką klimatyczną i ochroną środowiska, nową polityką przemysłową UE oraz polsko-holenderską współpracą w zakresie sztucznej inteligencji były poświęcone spotkania z kierownictwem Ministerstwa Gospodarki i Klimatu: ministrem Ericem Wiebesem i sekretarz stanu Moną Keijzer. 

„Polska gospodarka w ciągu ostatnich lat przeszła znaczącą zieloną transformację. Jestem przekonana, że Forum wzmocni prawdziwy obraz polskiej gospodarki jako kraju przechodzącego zieloną rewolucję. Polska jest naturalnym partnerem dla Holandii w zakresie +zielonego wzrostu+ w Europie Środkowo-Wschodniej” – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii w rozmowie z ministrem Wiebesem. 

Poinformowała też, że Polska jest wiodącym europejskim producentem ekologicznych pojazdów transportu publicznego. Solaris jest już obecny w Holandii ze swoim autobusem Urbino 18 w holenderskim regionie Amstelland-Meerlanden, położonym niedaleko Amsterdamu i planuje dalszą działalność na tym rynku. W 2018 r. polski rząd ponownie uruchomił Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo, który wspiera innowacyjne polskie firmy w dziedzinach takich jak gospodarka odpadami, uzdatnianie wody lub jakość powietrza. 

Z kolei z minister Moną Keijzer szefowa MPiT rozmawiała głównie o nowej polityce przemysłowej UE i sztucznej inteligencji. „Polska, tak jak Holandia, należy do Grupy Przyjaciół Przemysłu. Przy każdej okazji podkreślamy rolę, jaką przemysł i powiązane z nim usługi, odgrywają w gospodarce UE” – powiedziała minister. 

Głównymi wyzwaniami stojącymi przed przemysłem europejskim są rosnące koszty energii, transformacja cyfrowa, zapewnienie swobody przepływu danych i zwalczanie protekcjonizmu w handlu, zarówno wewnątrz UE, jak i poza nią. „Aktywnie uczestniczmy w dyskusji na temat tego, jak budować przewagę europejskiej gospodarki na globalnym rynku w stosunku do naszych trzecich partnerów. Uważamy, że w UE należy stworzyć przejrzystą strukturę zarządzania na wysokim szczeblu, aby rozwijać, wdrażać i monitorować przyszłą europejską politykę przemysłową” – zapowiedziała Emilewicz. 

Polsko-Holenderska współpraca gospodarcza 

Holandia od lat jest jednym z głównych partnerów gospodarczych Polski. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018* Dynamika 2017=100 

Eksport 6,150 6,906 7,949 8,282 9,087 9,990 109,9 proc. 

Import 6,080 6,362 6,826 6,951 7,872 8,138 103,4 proc. 

Obroty 12,230 13,266 14,776 15,233 16,960 18,128 106,9 proc. 

Saldo 0,070 0,541 1,122 1,330 1,214 1,852 

Źródło: GUS, * dane wstępne 

W 2018 r. Holandia znalazła się na szóstym miejscu wśród największych partnerów handlowych Polski zarówno pod względem wartości eksportu (wzrost o 9,9 proc. w porównaniu z 2017 r.), jak polskiego importu (wzrost o 3,4 proc. r/r). Polski eksport wzrasta w tempie szybszym niż import. Polskie przedsiębiorstwa eksportują więcej towarów do Holandii niż np. do Rosji (6,770 mld euro w 2018 r.), Stanów Zjednoczonych (6,152 euro), Hiszpanii (5,664 mld euro) czy Chin (2,118 euro). 

W strukturze towarowej polskiego eksportu do Holandii dominują: wyroby przemysłu elektromaszynowego (37,9 proc.); artykuły rolno-spożywcze (19,8 proc.); wyroby przemysłu chemicznego (10,2 proc.); produkty mineralne (8,9 proc.); wyroby metalurgiczne (7 proc.). 

W strukturze towarowej polskiego importu z Holandii dominują: wyroby przemysłu elektromaszynowego (35,7 proc.); wyroby przemysłu chemicznego (26,8 proc.); artykuły rolno-spożywcze (20,6 proc.); wyroby metalurgiczne (5,8 proc.). 

Według danych International Trade Centre w 2018 r. na liście głównych niderlandzkich partnerów eksportowych Polska znalazła się na 9. pozycji z udziałem 2,4 proc., natomiast na liście głównych partnerów importowych na miejscu 12. z udziałem 1,7 proc. 

Na koniec 2017 r. wartość kapitału zainwestowanego przez firmy z Niderlandów w Polsce wyniosła 38,3 mld euro (o 3,5 mld euro więcej niż rok wcześniej). Stanowiło to 19,2 proc. łącznej wartości zagranicznego kapitału zainwestowanego w Polsce (199,1 mld euro) i plasowało Niderlandy – tak samo jak na koniec 2016 r. – na 1. miejscu wśród największych zagranicznych inwestorów. 

Do największych holenderskich inwestorów w Polsce należą m.in.: grupa ING (bankowość i finanse), Heineken International oraz Harbin (browarnictwo), Royal Philips Electronics (sprzęt oświetleniowy), Philip Morris Holland (wyroby tytoniowe), Raben (logistyka i spedycja), ABC Medicover Holdings B.V (obsługa zdrowotna), GTC International (nieruchomości). 

Przykłady ostatnich polskich inwestycji w Holandii to przejęcie przez firmę Kross w lutym 2017 r. holenderskiej marki rowerowej Multicycle czy uruchomienie w maju 2017 r. nowego centrum logistycznego Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych w mieście ‚s-Hertogenbosch (Den Bosch). Współpraca polsko-holenderska ma też coraz częściej wymiar regionalny. W czerwcu 2018 r. odbyło się forum gospodarcze Rzeszów-Enschede, podczas którego podpisano porozumienie o partnerstwie samorządowym. 

W czasie forum prezentowano innowacyjne polskie rozwiązania w zakresie aeronautyki i odnawialnych źródeł energii.