Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

„Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki” to hasło przewodnie VII Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku. 8 kwietnia 2019 r. w wydarzeniu wzięli udział minister Henryk Kowalczyk i wiceminister Michał Kurtyka, Prezydent COP24. 

W ramach szczytu odbyła się sesja plenarna pt. „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”, w trakcie której minister Henryk Kowalczyk odniósł się do celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. 

„Udział węgla i paliwa gazowego, czyli energetyki emisyjnej, jest w Polsce znaczący, ale zgodnie ze strategią energetyczną jego udział będzie malał. To kierunek, który będzie wspierany przez Ministerstwo Środowiska, bo bez zmniejszania udziału energetyki emisyjnej w całej puli produkcji energii elektrycznej nie osiągniemy celu neutralności klimatycznej” – zaznaczył minister Kowalczyk. 

Jak dodał, jest kilka możliwości, aby ten cel osiągnąć. Po pierwsze chodzi o zmniejszenie udziału energetyki emisyjnej, po drugie – o starania, aby zwiększać możliwości pochłaniania dwutlenku węgla, w tym miejscu zwracając uwagę na rolę rozwoju lesistości. 

W trakcie debaty minister Kowalczyk podsumował także szczyt COP24, który odbył się w grudniu 2018 r. w Katowicach. 

„Szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach to podwójny sukces – zarówno organizacyjny, jak i negocjacyjny, ponieważ nie jest łatwo jednomyślnie przyjąć wspólną deklarację, kiedy w konferencji uczestniczy prawie 200 państw. Mimo wielkich emocji taką deklarację udało nam się uzgodnić i COP24 zakończył się przyjęciem Pakietu Katowickiego, wdrażającego Porozumienie paryskie w życie” – podkreślił minister Kowalczyk. 

Statuetka „Bursztyn Polskiej Energetyki 2019” 

W trakcie Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego wiceminister Michał Kurtyka został uhonorowany statuetką „Bursztyn Polskiej Energetyki 2019”. Nagroda ta przyznawana jest osobom, instytucjom, bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. 

Prezydent COP24 Michał Kurtyka otrzymał wyróżnienie za skuteczne przewodzenie polskiej Prezydencji. Kapituła doceniła również jego osobiste zaangażowanie w finalizację porozumienia międzynarodowego – Katowickiego Pakietu Klimatycznego (Katowice Rulebook), zobowiązującego wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.