Mercedes-Benz kładzie fundament pod fabrykę baterii w Untertürkheim

Bateria jest kluczowym elementem mobilności elektrycznej i integralną częścią architektury pojazdu elektrycznego. Inteligencja baterii polega na całkowitym pakiecie sprzętu i oprogramowania. Rozwój, produkcja i integracja złożonych systemów baterii należą do podstawowych kompetencji Mercedes-Benz Cars.

Mercedes-Benz Cars inwestuje ponad miliard euro w globalną sieć produkcji akumulatorów w światowej sieci produkcyjnej Mercedes-Benz Cars. Sieć produkcji akumulatorów obejmuje obecnie dziewięć fabryk w siedmiu lokalizacjach na trzech kontynentach. Lokalna produkcja akumulatorów jest głównym czynnikiem sukcesu w elektrycznej inicjatywie Mercedes-Benz Cars, a także kluczowym elementem, jeśli chodzi o elastyczne i wydajne zaspokajanie światowego zapotrzebowania na pojazdy elektryczne. 

Globalna sieć produkcji akumulatorów zapewnia konkurencyjność Mercedes-Benz Cars i stawia poszczególne lokalizacje na konkurencyjnej podstawie. Daimler kupuje ogniwa na rynku światowym. Bloki ogniw są montowane w gotowy do instalacji system akumulatorów w fabrykach akumulatorów – w tym w obudowie, jednostce sterującej oraz w testach funkcjonalnych. 

Dzięki fabryce akumulatorów trakcyjnych – pierwszej w dolinie Neckar – zakład Mercedes-Benz Untertürkheim jeszcze bardziej dostosowuje się do mobilności elektrycznej. Produkcja baterii wymaga maksymalnej precyzji i wiedzy. Wszyscy pracownicy, którzy będą pracować na linii montażowej w zakładzie Brühl, zostaną przeszkoleni w zakresie technologii wysokiego napięcia. Ponadto zdobywają niezbędne kwalifikacje w pilotażowej fabryce baterii w Untertürkheim.