Dialog Petersberski z udziałem wiceministra Sławomira Mazurka

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wziął udział w X jubileuszowym Petersberskim Dialogu Klimatycznym. W tym roku gospodarzami wydarzenia był rząd Niemiec i rząd Republiki Chile, która obejmie prezydencję COP25. 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było: „Realizacja Porozumienia Paryskiego”, natomiast spotkaniom przewodniczyły niemiecka minister środowiska Svenja Schulze i chilijska minister środowiska Carolina Schmidt. Tematy rozmów dotyczyły przede wszystkim tego, w jaki sposób można osiągnąć globalne cele klimatyczne. 

„Dzięki przyjęciu tzw. Reguł Katowickich, zasady wdrażania działań są prawie gotowe. Po kilku dziesięcioleciach negocjacji społeczność światowa w dużej mierze ukończyła ramy potrzebne do działania i śledzenia ich efektów” – powiedział wiceminister Mazurek. 

Każdego roku Dialog stanowi okazję do prowadzenia otwartych rozmów i dyskusji. Do udziału w tegorocznym spotkaniu zostali zaproszeni ministrowie z 35 krajów będących stronami Porozumienia Paryskiego. Dzięki niemu państwa mają również szansę jeszcze lepiej poznać swoje oczekiwania, potrzeby, a także ewentualne ograniczenia. 

„Standardów życia nie da się poprawić agresywnym wzrostem gospodarczym. Istotą ustalonych zasad jest przejście od obecnego systemu redukcji emisji do wspólnych reguł dla wszystkich krajów, z elastycznością dla tych, którzy tego potrzebują” – podkreślił w swojej wypowiedzi wiceminister Sławomir Mazurek. 

„Podczas COP24 w Katowicach wyróżniliśmy dwa sektory – lasy i elektromobilność – proponując odpowiednią deklarację ministerialną i partnerstwo. Wierzymy, że mogą one znacząco przyczynić się do naszych wysiłków na rzecz klimatu” – dodał wiceminister. 

Podczas cyklicznych spotkań kraje mogą też wspólnie określać wyzwania klimatyczne stojące przed światem jak też dawać efektywne odpowiedzi poprzez realizowanie wspólnego i spójnego programu na rzecz ochrony klimatu. Tegoroczny Dialog dotyczył głównie tematów dotyczących finansowania, wdrażania i ulepszania krajowych celów klimatycznych. 

„Same rozmowy jednak nie wystarczą do zahamowania zmian klimatycznych, jedynym rozwiązaniem jest podjęcie działań przez wszystkie kraje, zgodnie z mottem COP24: Zmieniajmy razem” – podsumował wiceminister Mazurek. 

O Dialogu Petersberskim 

Dialog Petersberski jest wydarzeniem cyklicznym i ma miejsce zawsze pomiędzy kolejnymi szczytami klimatycznymi. Pierwsze spotkanie z cyklu Petersberg Climate Dialogue (PCD) odbyło się w 2010 roku, po szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 roku. Spotkania PCD są wydarzeniem wysokiego szczebla, umożliwiającym dyskusję i wymianę poglądów między stronami Konwencji klimatycznej. Tegoroczny, X Dialog toczył się pod hasłem przewodnim „Realizacja Porozumienia Paryskiego”.