BMW koncentruje się na hybrydach typu plug-in

BMW powtórzyło dziś swoje zobowiązanie w zakresie e-mobilności cel koncernu jest skoncentrowanie się na produkcji hybryd typu plug-in.

Na dorocznym walnym zgromadzeniu BMW w Monachium w czwartek Harald Krüger wygłosił przemówienie na temat elektryfikacji firmy:

„Nasz rynek jest globalny. Nie chcemy mówić ludziom, co mają robić; chcemy, aby nasze produkty inspirowały ludzi na całym świecie. Nasza elastyczna strategia elektryfikacji podkreśla to podejście i pozwala nam obsługiwać bardzo różne regiony świata, ponieważ wprowadzenie alternatywnych układów napędowych przebiega w różnym tempie w różnych krajach. Otwartość technologiczna jest kluczem do przygotowania się na wymagania regulacyjne i życzenia klientów”.

BMW oferuje hybrydowe wersje większości swoich pojazdów.

Krüger wyjaśnił dlaczego firma kładzie nacisk na hybrydy:

„Skuteczną rolę, jaką hybrydy plug-in mogą odgrywać w osiągnięciu bezemisyjnej mobilności w miastach, pokazuje przykład z Holandii: We współpracy z miastem Rotterdam Grupa BMW wdrożyła pilotażowy projekt mający na celu zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej przez hybrydy plug-in w mieście. Wstępne wyniki wskazują, że uczestniczący w badaniu klienci przejechali ponad 90% drogi w trybie elektrycznym w specjalnie zdefiniowanej „strefie e” w Rotterdamie.