Chiny zwiększają sprzedaż samochodów elektrycznych

Chiński rząd obecnie wycofuje większość zachęt pojazdów elektrycznych, ale nadal stara się zwiększyć sprzedaż pojazdów elektrycznych, nie pozwalając miastom na nakładanie limitów emisyjnych.

W Chinach wiele megamiast boryka się problemami zanieczyszczenia powietrza nakładając tym samym ścisłe limity na pojazdy konwencjonalne.

Obecnie Krajowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (NDRC) zaktualizowała swoją politykę w celu usunięcia większości dodatków dla nowych pojazdów elektrycznych oraz anulowaniem ograniczeń dla konwencjonalnych pojazdów:

„Krajowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (NDRC), chiński planista państwowy, oświadczyła w oświadczeniu, że powstrzymuje władze lokalne przed wprowadzaniem nowych zachęt na zakup nowych pojazdów elektrycznych”.

Nowa polityka miałaby obowiązywać w latach 2019–2020.