Ostatni dzień targów POL-ECO SYSTEM i Ekoflota

„Temat przewodni tegorocznych targów – Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska – doskonale wpisuje się w działania, które podjęliśmy w celu poprawy stanu środowiska w tym gospodarki odpadami” – powiedział minister Henryk Kowalczyk, otwierając 9 października targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. 

Minister Kowalczyk podkreślił, że targi POL-ECO SYSTEM to dobre miejsce do debaty o bieżących wyzwaniach oraz o przyszłych kierunkach rozwoju w sferze ochrony środowiska. 

„Gospodarka o obiegu zamkniętym czy recykling to niezwykle ważne tematy dla ministerstwa środowiska, ale również dla samorządów i całego kraju” – powiedział. 

30-lecie NFOŚiGW 

Tegoroczne targi POL-ECO SYSTEM były okazją do obchodów jubileuszu 30-lecia powstania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Minister środowiska Henry Kowalczyk zaznaczył, że działalność Funduszu realnie wspiera zrównoważony rozwój Polski. 

„Utworzenie 30 lat temu NFOŚiGW otworzyło nową epokę w historii polskiej ekologii. Dziś Fundusz jest liderem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, a efekty dofinansowanych przedsięwzięć widać w całym kraju” – powiedział. 

„NFOŚiGW podejmuje proekologiczne działania na wielką skalę. Obecnie takim wyzwaniem są m.in. programy Czyste Powietrze i Mój Prąd” – dodał. 

Program Czyste Powietrze 

W trakcie targów odbyła się również dyskusja z udziałem przedstawicieli samorządów i sektora bankowego nt. programu Czyste Powietrze. 

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, poinformował, że od początku uruchomienia programu Czyste Powietrze złożono ponad 86 tysięcy wniosków na łączną kwotę blisko 2 mld zł, a zarządy WFOŚiGW podjęły dotychczas blisko 51 tys. uchwał o udzieleniu dofinansowania na prawie 1 mld zł. 

„W celu podniesienia efektywności tego programu od lipca 2019 r., na zasadzie pilotażu, do programu zostały włączone gminy. Stosowne porozumienia zostały podpisane już z 571 samorządami” – zaznaczył. 

„Dzięki samorządom dotrzemy do większej ilości mieszkańców. Trwają też prace analityczne nad możliwością zaangażowania banków komercyjnych w realizację programu Czyste Powietrze” – dodał. 

Rozstrzygnięcie konkursu „Produkt w obiegu” 

Podczas inauguracji targów w Poznaniu ogłoszono zwycięzców konkursu ministra środowiska „Produkt w obiegu”, który był przeznaczony dla producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Do III edycji Konkursu zakwalifikowało się aż 29 produktów, z czego jury wyłoniło trzech finalistów konkursu, a także przyznano trzy wyróżnienia. Projekty można oglądać podczas targów POL-ECO SYSTEM. 

Więcej informacji o wynikach konkursu „Produkt w obiegu” 

Międzynarodowe targi ochrony środowiska POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. 

Celem POL-ECO SYSTEM jest szerokie otwarcie się na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie w znalezieniu partnerów biznesowych. Nad wysokim poziomem merytorycznym targów czuwa grono naukowców, liderów biznesu i polityki.