Rozmieszczenie punktów ładowania w UE

76% wszystkich punktów ładowania znajduje się w zaledwie 4 krajach UE