WindFloat Atlantic – rozpoczyna się instalacja pierwszej pływającej farmy wiatrowej w Europie kontynentalnej

Pierwsza jednostka projektu WindFloat Atlantic – największa do tej pory morska turbina wiatrowa zainstalowana na pływającej platformie, wyruszyła do miejsca docelowego przy portugalskim wybrzeżu Viana do Castelo, gdzie odbędzie się oddanie do eksploatacji pływającej farmy wiatrowej.

Realizacja tego projektu przyczyni się do przyspieszenia komercyjnego wdrożenia innowacyjnej technologii WindFloat®, która umożliwia wykorzystanie bogatych zasobów wiatrowych na dotychczas niedostępnych obszarach wód średnio-głębokich i głębokich. Projekt WindFloat Atlantic to również istotny krok milowy w rozwoju branży, gdyż dzięki niemu powstanie pierwsza półzanurzalna pływająca farma wiatrowa na świecie.

Technologia WindFloat® umożliwia instalację farm wiatrowych na głębokich wodach morskich, co pozwoli uwolnić zasoby energii z ogromnych obszarów, przyczyniając się tym samym do rozwiązania istotnych wyzwań społecznych, takich jak transformacja w kierunku czystej energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zapobieganie zmianom klimatu. Jednocześnie projekt stwarza nowe miejsca pracy, zwiększa wzrost gospodarczy oraz otwiera możliwości dla zrównoważonych inwestycji.

Windplus to konsorcjum, w skład którego wchodzą EDP RENEWABLES, ENGIE, REPSOL i PRINCIPLE POWER.

Lizbona, 30 września 2019 r.: Pierwsza platforma WindFloat Atlantic z zamontowaną turbiną wiatrową wyruszyła z portu w Ferrol w kierunku lokalizacji docelowej ok. 20 km od wybrzeża Viana do Castelo w Portugalii. Po dotarciu na miejsce, trzy struktury pływające, każda o wysokości 30 m, umocowana w odległości 50 m od pozostałych, zostaną zainstalowane tworząc pierwszą pływającą morską farmę wiatrową w Europie kontynentalnej.

Konstrukcja, która wypłynęła z portu w Ferrol, składa się z pływającej platformy i największej turbiny wiatrowej zainstalowanej do tej pory na powierzchni o tych parametrach. W ciągu najbliższych miesięcy dołączą do niej dwie kolejne platformy, tworząc farmę wiatrową o łącznej mocy zainstalowanej 25 MW, będąca w stanie wyprodukować energię elektryczną w ilości pokrywającej roczne zapotrzebowanie 60 000 użytkowników.

WindFloat Atlantic

Projekt prowadzi konsorcjum Windplus, w skład którego wchodzą: EDP Renewables (54,4%), Engie (25%), Repsol (19,4%) oraz Principle Power Inc. (1,2%). Instalacja składa się z trzech turbin wiatrowych zamontowanych na pływających platformach, zakotwiczonych do dna morskiego tylko za pomocą łańcuchów na głębokości stu metrów. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii pozwoliło na ograniczenie do minimum wpływu projektu na środowisko naturalne, otwierając jednocześnie dostęp do niewykorzystanych zasobów wiatrowych, które występują na głębokich wodach morskich. Technologia ta posiada szereg zalet, które zwiększają jej dostępność i efektywność finansową, włączając łatwość montażu w suchym doku oraz transport bez użycia specjalistycznych jednostek holowniczych, a także fakt, że zainstalowanie nie wymaga przeprowadzenia trudnych operacji na morzu, koniecznych w przypadku tradycyjnie montowanych na stałe do podłoża farm wiatrowych. 

Projekt WindFloat Atlantic powstał w oparciu o sukces prototypu WindFloat1, który był eksploatowany w latach 2011–2016. Ten pierwowzór o mocy 2MW działał w ekstremalnych warunkach atmosferycznych: przy falach do wysokości 17 m i wiatrach przekraczających 110 km/h, skutecznie wytwarzając energię elektryczną bez przerw przez pięć lat.

Już transport pierwszej z trzech pływających struktur, z których powstanie farma wiatrowa u wybrzeża Viana do Castelo, jest wydarzeniem przełomowym, gdyż nie wymaga użycia specjalnie zaprojektowanych jednostek holowniczych. Dodając do tego nieskomplikowany proces kotwiczenia, otrzymujemy rozwiązanie możliwe do powielenia na innych obszarach geograficznych, gdzie występują ograniczenia utrudniające oddanie farmy do eksploatacji. 

Technologia WindFloat dopuszcza także możliwość montażu największych dostępnych obecnie na rynku turbin wiatrowych o mocy ok. 9 MW każda, co umożliwi większą produkcję energii oraz znaczącą redukcję kosztów eksploatacji całego projektu w okresie jego użytkowania. 

Platformy zostały zbudowane dzięki współpracy dwóch państw Półwyspu Iberyjskiego: dwie z nich powstały w stoczni w Setúbal (Portugalia), a trzecia w stoczniach w Avilés i Ferrol (Hiszpania). Do realizacji projektu zastosowano przełomową technologię WindFloat, która pozwala na instalację platform na dotychczas niedostępnych obszarach głębokowodnych i wykorzystanie ich bogatych zasobów wiatrowych. 

Inicjatywa uzyskała wsparcie instytucji publicznych i prywatnych, co zachęciło spółki będące liderami na swoich rynkach do zaangażowania się w projekt, podczas gdy Rząd Portugalii, Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny zapewniły finansowanie. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki następującym partnerom: Principle Power, joint-venture Navantia/Windar,  Grupie A- Silva Matos, Bourbon, dostawcy turbin wiatrowych MHI Vestas oraz JDR Cables, dostawcy tzw. kabli dynamicznych.

O EDP Renováveis (EDPR)

EDP Renováveis (Euronext: EDPR) jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnych i czwartym największym producentem energii wiatrowej na świecie. EDPR dysponuje solidnym portfelem projektów w fazie rozwoju, a także najwyższej klasy aktywami oraz zdolnością operacyjną lidera rynkowego. W ciągu ostatnich lat EDPR odnotował wyjątkowy rozwój i dziś jest obecny na 14 rynkach międzynarodowych (Belgia, Brazylia, Kanada, Kolumbia, Francja, Grecja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone).  Energias de Portugal, S.A. (EDP), główny udziałowiec w EDPR, jest globalnym graczem w branży energetycznej oraz liderem w tworzeniu wartości, innowacji i w zrównoważonym rozwoju. EDP figuruje na Dow Jones Sustainability Index nieprzerwanie od 11 lat. 

O ENGIE

Nasza grupa stanowi globalny punkt odniesienia w branży niskoemisyjnej produkcji energii i usług. W związku z potrzebą pilnego działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, stawiamy sobie ambitny cel osiągnięcia pozycji światowego lidera transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej w ramach świadczenia usług dla naszych klientów – w szczególności międzynarodowych koncernów i władz lokalnych. Oferujemy konkurencyjne rozwiązania „pod klucz” w obrębie naszych kluczowych obszarów działalności (energetyka odnawialna, gaz ziemny, usługi).

Wraz ze 160 000 pracownikami, klientami, partnerami i interesariuszami stanowimy społeczność Imaginative Builders, których misją jest codzienna praca na rzecz harmonijnego rozwoju.

Obroty w 2018 r.: 60,6 miliardów euro. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli (ENGI) i znajduje się na głównych międzynarodowych indeksach finansowych (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) oraz na pozostałych istotnych indeksach korporacyjnych (DJSI World, DJSI Europe and Euronext Vigeo Eiris — World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

O Repsol

Repsol to światowy koncern działający na każdym etapie energetycznego łańcucha wartości. Zatrudnia ponad 25 000 pracowników, zaś jego produkty znajdują się w obrocie na ponad dziewięćdziesięciu rynkach krajowych i docierają do dziesięciu milionów odbiorców. Repsol wytwarza ok. 700 000 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie i dysponuje jednymi z najbardziej wydajnych rafinerii w Europie, które łącznie są w stanie przetworzyć ponad milion baryłek ropy dziennie. Koncern jest dobrze przygotowany do transformacji energetycznej i stawia przede wszystkim na rozwój projektów związanych z gazu ziemnym. Eksploatuje portfolio niskoemisyjnych aktywów generujących energię elektryczną, w tym elektrownie słoneczne, a także jest pionierem rozwoju inicjatyw w dziedzinie mobilności na rzecz opracowania nowych rozwiązań i źródeł energii dla sektora transportu. Repsol jest właścicielem sieci ponad 4700 stacji benzynowych w Hiszpanii, Portugalii, Peru, Włoszech i w Meksyku, co stawia go wśród liderów rynku w zakresie sprzedaży i dystrybucji paliw i smarów. Należy również do wiodących graczy na hiszpańskim rynku gazu płynnego (LPG). 

Principle Power

Principle Power to światowy koncern energetyczny, który wspiera, przygotowuje i rozwija projekty, a także oferuje rozwiązania technologiczne i usługowe umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału światowych zasobów energetycznych, otwierając dostęp do średnio i bardzo głębokich akwenów, które wcześniej były niedostępne dla morskiej energetyki wiatrowej.

Principle Power, dzięki sprawdzonej i cieszącej się dużym zainteresowaniem wśród nabywców technologii WindFloat, stał się liderem rynku w sektorze pływających morskich farm wiatrowych.  Za sprawą tego wyjątkowego rozwiązania technologicznego znacznie uproszczono proces instalacji morskich farm wiatrowych, co wspiera rozwój całej branży morskiej energetyki wiatrowej, otwiera dostęp do nowych obszarów głębokowodnych i stwarza potencja