Czym jest i do czego służy system AVAS?

Podczas gdy elektromobilność przynosi ewidentne korzyści dla chociażby środowiska, to trudno jednak nie przyznać racji, że samochody elektryczne poruszające się z małą prędkością np. przed szkołami, na przejściach dla pieszych są dużym zagrożeniem. Mając wyraźny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i ochrony ludzi, zwłaszcza osób niedowidzących – polegających na słuchu, branża motoryzacyjna zobligowana jest od spełnienia wymagań międzynarodowych. Przepisy polegają na wdrażaniu do wszystkich nowych samochodów elektrycznych systemu akustycznego, który ostrzega o nadjeżdzającym pojeździe.

System akustycznego ostrzegania o pojeździe (AVAS) został zaprojektowany w celu emitowania dźwięków ostrzegawczych pojazdu i ostrzegania pieszych o obecności pojazdów z napędem elektrycznym. Należą do nich pojazdy hybrydowe (HEV), hybrydowe typu plug-in (PHEV) i pojazdy elektryczne z pełną baterią (BEV) poruszające się z niskimi prędkościami, zwłaszcza w najniższym zakresie prędkości, powyżej którego hałas generowany przez toczące się opony jest słabo słyszalny.