Polska w elektromobilnym ogonie Europy

Według nowych ustaleń Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) sprzedaż pojazdów z napędem alternatywnym kształtuje się bardzo nierówno we wszystkich państwach członkowskich UE.

Rzeczywiście, konsumpcja samochodów elektrycznych, hybrydowych z napędem elektrycznym typu plug-in i hybrydowych elektrycznych samochodów osobowych, a także napędzanych gazem ziemnym lub wodorem, znacznie różni się w poszczególnych krajach, jak wskazano w ostatnim raporcie.

„Mimo że średni udział w rynku pojazdów napędzanych alternatywnymi silnikami w UE rośnie, ogromne rozbieżności w całej Europie są niezwykle niepokojące”, powiedział dyrektor generalny ACEA, Eric-Mark Huitema. „Idąc naprzód w kierunku przejścia na mobilność bezemisyjną, musimy zadbać o to, aby żaden kraj i żaden obywatel nie został w tyle”.

Na przykład liczba samochodów elektrycznych z napędem hybrydowym i hybrydowym plug-in sprzedanych w ubiegłym roku wahała się od zaledwie 93 samochodów na Łotwie (0,6% udziału w rynku) do 67 504 w Niemczech (2% udziału w rynku),

Obraz ten jest bardzo reprezentatywny, ponieważ absorpcja przez konsumentów samochodów ładowanych elektrycznie jest szczególnie niska w Europie Środkowej i Wschodniej, na przykład w Polsce prawie w ogóle nie sprzedaje się  samochodów tego typu (0,2% całkowitej sprzedaży samochodów osobowych). Udział w rynku ECV wynoszący ponad 1,5% to wynik, który dotyczy wyłącznie krajów Europy Zachodniej.

Jeśli chodzi o pojazdy ładowane elektrycznie, raport ACEA podkreśla nie tylko podział wschód-zachód, ale także wyraźne rozróżnienie północ-południe. W rzeczywistości samochody elektryczne stanowiły mniej niż 1% całkowitej sprzedaży we Włoszech i Hiszpanii w ubiegłym roku – odpowiednio trzecia i czwarta co do wielkości gospodarka UE.

Oczywiste jest, że wykorzystanie samochodów ładowanych elektrycznie jest skorelowane ze standardem życia, przy czym połowa wszystkich państw członkowskich UE ma udział w rynku mniejszy niż 1%. Tylko w czterech krajach UE pojazdy ładowane elektrycznie stanowią ponad 2,5% rynku samochodowego.

Huitema: „Mobilność musi pozostać dostępna dla wszystkich warstw społeczeństwa. Dlatego wzywamy rządy do wprowadzenia bardziej znaczących i zrównoważonych programów motywacyjnych w celu stymulowania sprzedaży w całej UE. ”

Raport ACEA pokazuje również, że sprzedaż samochodów napędzanych gazem ziemnym koncentruje się głównie we Włoszech i Niemczech (74% całości UE), a samochody z ogniwami paliwowymi mają obecnie znikomy udział w całkowitej sprzedaży samochodów osobowych w UE.

Aby osiągnąć niezwykle ambitne cele CO2 na 2025 r. I 2030 r. Określone przez UE, sprzedaż wszystkich rodzajów pojazdów napędzanych alternatywnie będzie musiała gwałtownie wzrosnąć we wszystkich państwach członkowskich.