Wnętrze nowego ZOE będzie w 100% pochodzić z recyklingu

Metoda przemysłowa o przełomowym znaczeniu, opracowana wspólnie przez Grupę Renault, Les Filatures du Parc – francuskich specjalistów w branży przędzy zgrzebnej oraz Adient Fabrics – światowego lidera w produkcji foteli dla przemysłu motoryzacyjnego, przy wsparciu francuskiej Agencji Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią i francuskiego regionu Oksytania; Unikalny, objęty ochroną patentową produkt tekstylny w nowym Renault ZOE – wykonany z pasów bezpieczeństwa, odpadów tekstylnych i pochodzących z recyklingu butelek z tworzywa sztucznego;

Nowy, innowacyjny proekologiczny proces produkcji w tzw. krótkiej pętli (bez obróbki chemicznej ani termicznej) zmniejsza emisję dwutlenku węgla o 60% w porównaniu z produkcją standardową.

Grupa Renault, zaangażowana w strategię zwiększania udziału materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji samochodów, uruchomiła w 2015 roku, we współpracy z Filatures du Parc, przędzalnią w departamencie Tarn we Francji, oraz Adient Fabrics, producentem foteli samochodowych z siedzibą w Ariège we Francji, projekt pod nazwą „àfiler” („tkamy”). Celem projektu było stworzenie unikalnego produktu włókienniczego wykonanego wyłącznie z materiałów pochodzących z recyklingu.

Dzięki tradycyjnej wiedzy na temat przędzy zgrzebnej i wspólnie opracowanym innowacyjnym rozwiązaniom nowy produkt włókienniczy – wykonany z pasów bezpieczeństwa, odpadów tekstylnych z przemysłu motoryzacyjnego oraz włókien poliestrowych pochodzących z recyklingu butelek plastikowych PET – znalazł obecnie zastosowanie we wnętrzu nowego Renault ZOE, w wersjach Zen i Intens. Tkanina o łącznej powierzchni 8 m² jest wykorzystywana w produkcji pokrowców na fotele, osłon desek rozdzielczych, uchwytów dźwigni zmiany biegów i okuć drzwiowych. Spełnia wysokie wymagania w zakresie komfortu, konserwacji, odporności na promieniowanie UV i trwałości. 

Dostawy i produkcja przędzy zgrzebnej pochodzącej z recyklingu w cyklu krótkiej pętli – bez obróbki chemicznej ani termicznej – zmniejsza emisję dwutlenku węgla o ponad 60% w porównaniu z tkaniną uprzednio wykorzystywaną w ZOE, a pochodzącą ze standardowego procesu produkcyjnego.

Jean-Philippe Hermine, dyrektor ds. strategii ochrony środowiska i planowania w Grupie Renault, powiedział: W obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną przemysł ma do odegrania kluczową rolę w zakresie zmian metod produkcji i ograniczania własnego wpływu na środowisko. We współpracy z naszymi partnerami, Filatures du Parc i Adient Fabrics, udowadniamy możliwość wdrażania konkurencyjnych rozwiązań w oparciu o dostępne zasoby i model gospodarki obiegu zamkniętego, przy jednoczesnym zyskaniu cennej przewagi konkurencyjnej w dzisiejszych czasach, gdy dostępność i koszt surowców nabierają wagi prawdziwie strategicznej. Strategia ta przyczynia się do realizacji zobowiązań Grupy w zakresie ograniczania wpływu wszelkich pojazdów na środowisko przez cały cykl ich życia oraz zmniejszenia globalnej emisji dwutlenku węgla o 25% do roku 2022 w porównaniu z rokiem 2010.

Fabrice Lodetti, dyrektor Filatures du Parc, dodał: Nasza firma od piętnastu lat zajmuje się produkcją przędzy pochodzącej z recyklingu, w szczególności dla potrzeb branży odzieżowej i meblarskiej. Produkcja ta stanowi obecnie ponad 60% naszej działalności; dążymy do osiągnięcia poziomu 100%. Jesteśmy przekonani o ogromnym znaczeniu takiego modelu odpowiedzialności społeczno-gospodarczej, wykorzystującego zasady gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczającego wpływ na środowisko naturalne i chroniącego zasoby naturalne na przyszłość. Podążając w tak obranym kierunku, staramy się zachęcać wszystkich naszych partnerów do podjęcia podobnych działań i ściśle współpracujemy z ich zespołami kreatywnymi w zakresie tworzenia ekologicznych produktów.

Mathias Daynie, dyrektor fabryki tkanin ADIENT w Laroque d’Olmes, podkreślił: Nie ulega wątpliwości, że rozwój tkanin wykonanych z produktów pochodzących z recyklingu w tzw. krótkiej pętli, takich jak materiał stworzony na potrzeby nowego ZOE, to przyszłość naszej firmy. Perspektywa rozwoju w tym kierunku jest bardzo obiecująca, zarówno w przemyśle motoryzacyjnym, jak i w innych branżach – wszyscy z pewnością pójdą w nasze ślady ze względu na ochronę środowiska, etykę produkcyjną i rachunek ekonomiczny. Nasz zakład w Laroque d’Olmes – obejmujący zarówno linie produkcyjne, jak i ośrodek badań i rozwoju – z historią sześćdziesięciu lat istnienia od momentu założenia przez Michela Thierry w 1955 roku i dwudziestu lat doświadczeń współpracy skoncentrowanej na przemyśle motoryzacyjnym, jest szczególnie zainteresowany rozwojem produkcji o wysokiej wartości dodanej, we współpracy ze sprawdzonymi partnerami. Niezależnie od tkanin tradycyjnych i ekologicznych przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej zakład rozpoczął badania w zakresie innych innowacyjnych rozwiązań tekstylnych z potencjałem wejścia na nowe rynki. Zamierzamy wspierać klientów w realizacji ich własnych aspiracji technicznych i środowiskowych.

Przemysł tekstylny, odzieżowy i skórzany z historią sięgającą XV wieku stanowi integralną część dziedzictwa gospodarczego francuskiej Oksytanii, szczególnie departamentów Tarn i Ariège. W dzisiejszych pełnych wyzwań czasach rozwój nowych tkanin – technicznych, pochodzących z produkcji zrównoważonej i konkurencyjnych – stanowi prawdziwą dźwignię wzrostu dla firm tego regionu, a jednocześnie szansę na pozycjonowanie na nowych rynkach, zapewnienie miejsc pracy i rozwój nowych umiejętności.

Ze względu na powyższe uwarunkowania projekt „àfiler” otrzymał wsparcie ze strony francuskiej Agencji Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME) i władz regionu Oksytania, jak również ze strony ENSAIT (Krajowej Wyższej Szkoły Sztuk i Przemysłu Tekstylnego) w Roubaix, na działania związane z konsolidacją badań i testów technicznych nowego wyrobu włókienniczego.

Koncentracja na procesie przemysłowym: 

•Gromadzenie i dostawy surowca

Renault Environment, powstała w 2008 roku spółka zależna Grupy Renault zajmująca się gospodarką obiegu zamkniętego, zbiera surowce przeznaczone do wykorzystania wtórnego, takie jak odpady z produkcji pasów bezpieczeństwa i oryginalnych tkanin przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej.

•Produkcja przędzy zgrzebnej pochodzącej z recyklingu

W obszarze produkcji przędzy Grupa współpracuje z Filatures du Parc, spółce z siedzibą w Brassac w departamencie Tarn. Dzięki wsparciu finansowemu i technicznemu otrzymanemu dla potrzeb projektu Les Filatures du Parc była w stanie uruchomić nową linię rozwłókniania przemysłowego, dostosowaną do wymogów wytrzymałości pasów bezpieczeństwa; był to istotny krok naprzód w zakresie obróbki surowca i optymizacji długości włókien.

Po pocięciu i rozdrobnieniu włókna z pasów i tkanin są mieszane z włóknami poliestrowymi pochodzącymi z butelek z tworzywa sztucznego i gwarantującymi spójność włókien; jest to etap poprzedzający serię operacji zgrzeblania. Tradycyjna technika zgrzeblarska, dawniej wymagająca użycia szczeci roślinnej do gręplowania tkanin umożliwia uzyskanie nowej przędzy tkackiej dzięki systemowi bębnów wyłożonych drobnymi końcówkami stalowymi, obracającymi się z dużą prędkością. Specjalistyczne rozwiązanie umożliwia rozplątanie, rozdzielenie, rozciągnięcie, wyrównanie i skręcenie włókien pozbawionych zanieczyszczeń.

Przędza zgrzebna pochodząca w 100% z recyklingu została objęta wspólnym patentem Grupy Renault i Filatures du Parc.

•Tkanie i produkcja tkaniny przed montażem

Adient Fabrics, przemysłowy koncern tkacki i światowy dostawca jednej trzeciej foteli dla branży motoryzacyjnej, pozyskuje pochodzącą z recyklingu przędzę w belach z zakładu Laroque d’Olmes (departament Ariège), znajdującego się w odległości zaledwie 120 km od przędzalni; przędza służy następnie do produkcji tkanin samochodowych, tapicerek i elementów wykończenia wnętrza pojazdów.

Grupa Renault, pionier i lider w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym:

Oprócz włókien pochodzących z recyklingu Grupa Renault wprowadziła do produkcji liczne materiały obiegu wtórnego, szczególnie miedź, tworzywa sztuczne, pochodne platyny oraz metale żelazne i nieżelazne. W nowym ZOE zastosowano również 17,5 kg tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, z których część (np. polipropylenowe obudowy wewnętrzne) wykorzystano po raz pierwszy w widocznych częściach kabiny pasażerskiej naszych samochodów.

Dzięki Renault Environment, a szczególnie spółce zależnej Gaia, Grupa Renault wdrożyła pełen wachlarz innych działań w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, takich jak przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji (pion obsługiwany przez spółkę zależną Indra we współpracy z firmą Suez, odzyskiwanie metali (Bonne Comenor, również spółka joint venture z Suez), naprawę, regenerację lub recykling akumulatorów elektrycznych oraz regenerację (renowację części mechanicznych i części używanych) w zakładzie Choisy-Le-Roi.