Kurtyka: jednym z moich celów jest upowszechnienie OZE wśród Polaków

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej i upowszechnienie odnawialnych źródeł energii wśród odbiorców domowych – to ważne obszary działalności Ministerstwa Klimatu, na które wskazuje jego szef Michał Kurtyka.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP minister Kurtyka, to Ministerstwo Klimatu będzie się regulacyjnie zajmowało odnawialnymi źródłami energii. 

„Odpowiedzialność za rozwój OZE będzie znajdować się w Ministerstwie Klimatu. Jednym z elementów, którym będziemy zarządzać, będzie np. rozwój morskiej energetyki wiatrowej” – podkreślił. 

Jak dodał, „musimy jeszcze dokonać inwentaryzacji, dopiero po niej będzie można powiedzieć, jakie działania w obszarze regulacji zostaną podjęte jako pierwsze”. 

Podkreślał jednak, że głównym celem działalności MK będzie podnoszenie jakości życia obywateli poprzez redukcję emisji, ze szczególnym uwzględnieniem tej emisji, która przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. 

Jego zdaniem program „Mój Prąd” powinien zostać rozwinięty. Kurtyka zastrzegł, że chodzi o taki rozwój, by te i podobne programy były jak najbardziej przyjazne dla beneficjentów. Minister dodał, że będzie chciał pochylić się nad programem „Czyste Powietrze”, ocenić jego funkcjonowanie i zaproponować zmiany, które zwiększą efektywność programu. 

Odnosząc się do planów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej Kurtyka ocenił, że w kontekście zapewnienia ciągłości dostaw energii i bezpieczeństwa energetycznego jest to źródło atrakcyjne ze względu na stosunkowo wysoką dyspozycyjność. Niewątpliwie ze wzrostem udziału źródeł odnawialnych aspekt ciągłości dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa będzie przybierał na znaczeniu – zaznaczył Kurtyka.