Min. Rozwoju: Kosmos to źródło dochodów, innowacji i pole do rozwoju polskich firm

W ramach popularyzacji branży kosmicznej polski rząd przeznaczy 250 mln zł na składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kondycję branży poprawić może także wdrożenie programu Horyzont Europa na lata 2021-2027, dzięki któremu polskie przedsiębiorstwa będą odgrywały większą rolę w międzynarodowych projektach badawczych. 

– Przystąpiliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, która obok naszego członkostwa w Unii Europejskiej jest drugim najważniejszym narzędziem realizacji w praktyce naszych ambicji kosmicznych, które sprowadzają się do tego, żeby wykorzystywać nowoczesne technologie do eksploracji kosmosu, do sięgania po instrumenty obserwacyjne Ziemi i wykorzystywania kosmosu do celów wojskowych. I to wszystko sprawia, że otwiera się duże pole do popisu dla polskich firm – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Marcin Ociepa, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju.

Dużą szansę na zwiększenie udziału polskich firm oraz naukowców w rozwoju europejskich programów kosmicznych daje unijny program Horyzont Europa na lata 2021-2027. Wprowadzono w nim kryterium geograficzne do wyboru finansowanych projektów, które ułatwi inżynierom z Europy Wschodniej partycypowanie w unijnych projektach kosmicznych.

Widać już pierwsze efekty inwestycji w ten sektor gospodarki. 17 grudnia 2019 roku podczas wystrzelenia satelity OPS-SAT w ramach realizacji misji Europejskiej Agencji Kosmicznej przetestowane zostanie oprogramowanie wykonane przez warszawską firmę GMV Innovating Solutions. Będzie to pierwszy przypadek wykorzystania pełnego oprogramowania pokładowego przez ESA w całości zaprogramowanego przez polską firmę.

– Rośnie świadomość społeczna, że kosmos to nie tylko „Gwiezdne wojny” w wymiarze science fiction, lecz także źródło dochodów, innowacji, zmian technologicznych, że wokół niego można rozwinąć swoje firmy – wskazuje Marcin Ociepa.

Polska delegacja zadeklarowała także na posiedzeniu Rady Ministerialnej ESA wpłacenie 39 mln euro na realizację siedmiu programów kosmicznych, które będą rozwijane w najbliższych latach. Ministerstwo Rozwoju liczy na to, że środki te przyczynią się do rozwoju całego polskiego sektora kosmicznego.

– Chcemy wspierać przedsiębiorców poprzez tworzenie forów do kontaktów B2B, kontaktów międzynarodowych czy do tworzenia klastrów. Poprzez utworzenie i restrukturyzację w następnym kroku Polskiej Agencji Kosmicznej, poprzez naszą ambitną składkę do ESA jesteśmy w stanie te cele realizować na miarę naszych możliwości – przekonuje wiceminister Ociepa.

Według analityków z firmy Research and Markets wartość globalnego rynku technologii kosmicznych w 2018 roku wyniosła 360 mld dol. Przewiduje się, że do 2026 roku wzrośnie ona do 558 mld dol. przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 5,6 proc.