Zapowiedź europejskich testów innowacyjnych rozwiązań ładowania samochodów elektrycznych

Grupa Renault we współpracy z 32 partnerami z Europy ogłasza oficjalne rozpoczęcie projektu INCIT-EV. Celem projektu jest promocja elektromobilności poprzez testowanie innowacyjnych technologii ładowania samochodów elektrycznych na potrzeby użytkowników.

SIEDEM RODZAJÓW UŻYTKOWANIA, KTÓRE BĘDĄ TESTOWANE W EUROPIE

Trwający 48 miesięcy (od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r.) projekt INCIT-EV koncentruje się na dwóch głównych fazach:

•Faza badania potrzeb i wymagań konsumentów, po której od kwietnia 2020 r. nastąpi faza badania technologii ładowania i włączenia do infrastruktury. 

•Faza prezentacji siedmiu technologii w konkretnych miejscach, która będzie trwała od drugiego półrocza 2022 roku do końca projektu.

-System dynamicznego ładowania indukcyjnego na obszarze miejskim w Paryżu we Francji,

-Systemy ładowania dużej mocy na przedmieściach Tallina w Estonii,

-Zoptymalizowane, dwukierunkowe „smart charging” w Amsterdamie i Utrechcie w Holandii,

-System dynamicznego ładowania indukcyjnego na obszarach podmiejskich/long-range w Wersalu we Francji,

-Centrum (hub) ładowania na parkingu dla samochodów współdzielonych na przedmieściach Turynu we Włoszech, 

-Dwukierunkowe ładowanie małej mocy (w tym pojazdów dwukołowych) oraz statyczne ładowanie indukcyjne na pasach dla taksówek na lotnisku i przy dworcu głównym w Saragossie w Hiszpanii.

PROJEKT ZAINICJOWANY PRZEZ GRUPĘ RENAULT 

Grupa Renault przystąpiła do konkursu projektów Komisji Europejskiej w odpowiedzi na potrzebę testowania technologii ładowania w warunkach rzeczywistych, na przykład technologii Contactless Dynamic Charging (CDC) , i uporządkowania całego ekosystemu. 

W związku z tym Grupa dążyła do stworzenia konsorcjum. Kilkadziesiąt wiodących podmiotów przemysłowych, uniwersytety, instytuty, miasta, start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa pozytywnie odniosły się do tej inicjatywy. Wspólnie wyraziły wolę promowania elektromobilności w Europie poprzez przeprowadzenie testów samochodów elektrycznych skupionych na ich użytkownikach. 

To ukierunkowanie na klienta pozwoli zbudować nowy ekosystem i opracować technologie ładowania, które będą łatwe do wprowadzenia i w ten sposób przyczynią się do rozwoju elektromobilności w Europie. 

Grupa Renault, europejski pionier samochodów elektrycznych, jest znana z innowacyjności i koncentracji na kliencie – stwierdza Xavier Serrier, szef projektu systemów ładowania samochodów elektrycznych w dyrekcji ds. badań naukowych Grupy Renault. Projekt INCIT-EV ukazuje szeroko skierowane do użytkowników rozwiązania ładowania samochodów w miastach i na trasie oraz przyczynia się do upowszechnienia samochodów elektrycznych w Europie. 

Konsorcjum liczy 33 członków. Mają oni swe siedziby w Niemczech, w Hiszpanii, w Estonii, we Francji, we Włoszech, w Holandii, w Słowenii i w Turcji. Są to: 

ATOS SPAIN SA, AVERE France, Ayuntamiento de Zaragoza, BIT&BRAIN technologies SL, Bursa Buyuksehir Belediyesi, COLAS SA, Commune de Paris, Comune di TORINO, Eesti Energia Aktsiaselts, ELES d.o.o. Sistemski operater prenosnega elektroenegetskega omrezja, ENEDIS, EUROVIA Management, EV charged B.V., Vedecom Fondation Partenariale MOV’EOTEC, Fondazione LINKS – Leading Innovation & Knowledge for Society, FPT INDUSTRIAL SPA, Fundación CIRCE Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, GREENFLUX Assets B.V., Grupa RENAULT, IDNE0 Technologies SAU, Ingeneria y Técnica del Transporte TRIA SA, Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux, IREN SPA, Pitpoint EV B.V., Politecnico di Torino, PRIMA ELECTRO SPA, Province Noord-Holland MRAE, PSA ID, QI ENERGY ASSESSMENT SL, Red Eléctrica de España S.A.U., Stadwerke Nordeney GMBH, Univerza V Ljubljani, We Drive Solar. 

PROJEKT WSPIERA KOMISJA EUROPEJSKA

Projekt INCIT-EV uzyskał dotację Unii Europejskiej z zakresu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy nr 875683.

Konsorcjum projektu INCIT-EV powstało z inicjatywy Grupy Renault, która pełni funkcję koordynatora. Grupa Renault pośredniczy w kontaktach Komisji Europejskiej z partnerami oraz nadzoruje postępy technologiczne, budżet i harmonogram projektu.