Ponad 61,5 milionów euro z Funduszy Norweskich na innowacyjne projekty

Opracowanie nowych strategii leczenia nowotworów i chorób zakaźnych, innowacyjne włókna z wełny polskich owiec czy samowystarczalne moduły zieleni miejskiej wspierane sztuczną inteligencją to tylko niektóre projekty, który uzyskają wsparcie w ramach konkursów POLNOR i POLNOR CCS finansowanych z Funduszy Norweskich. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wyłoniło 44 innowacyjne projekty, które otrzymają dofinasowanie. 

– Włączenie sektora prywatnego do obecnej edycji Funduszy Norweskich sprawiło, że program „Badania stosowane” stał się nie tylko mostem łączącym gospodarkę i badania, ale także zacieśnił partnerstwo między polskimi i norweskimi organizacjami badawczymi oraz przedsiębiorstwami. Stwarza to bardzo obiecujące perspektywy biznesowe – zauważa Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej 

POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 to konkursy finansowane w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach programu „Badania stosowane”. 

W obu konkursach konkurencja była bardzo duża. O dofinansowanie zabiegało ponad 90 polsko-norweskich konsorcjów. Ostatecznie w głównym konkursie POLNOR do dofinansowania rekomendowano 38 spośród 74 zgłoszonych projektów, na łączną kwotę ponad 49,7 milionów euro. W towarzyszącym mu konkursie POLNOR CCS, który skupia się wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, wybrano 6 spośród 17 wniosków, a suma dofinansowania to ponad 11,7 milionów euro. 

Kilka wniosków znalazło się na liście rezerwowej. Oznacza to, że w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych, również te projekty będą mogły zostać dofinansowane. 

Maksymalny okres realizacji projektu to 3 lata. 

Innowacyjne pomysły. Bogata tematyka. 

– Kładziemy akcent na wdrożenia. Oznacza to, że o wyborze projektów decydowała nie tylko ich wartość naukowa, ale i możliwość zastosowania danego rozwiązania w praktyce. Dzięki temu prestiżowe granty trafią do przedsiębiorców i naukowców, którzy przekonująco uzasadnili potrzebę znaczących udoskonaleń i całkiem nowych wynalazków w takich obszarach, jak: zdrowie, opieka społeczna, przemysł i technologie informacyjne, transport, klimat, żywność i zasoby naturalne, rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Doceniliśmy też ciekawe pomysły młodych naukowców – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. 

Pieniądze z Funduszy Norweskich otrzymają również pomysłodawcy nowatorskiej beztlenowej biorafinerii, która ma służyć do przekształcania odpadów w biopaliwa przeznaczone na przykład do silników odrzutowych. Ognio- i wodoodporny materiał na bazie celulozy może z kolei stać się hitem w budownictwie, transporcie lub przemyśle opakowań. 

Wsparcie w ramach Programu „Badania Stosowane” otrzyma także projekt, który ma na celu poprawę opieki nad pacjentami ze schorzeniami reumatologicznymi. 

Polsko-norweskie konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych zajmą się też odzyskiwaniem energii i substancji organicznych ze ścieków komunalnych, poprawą zarządzania hałasem turbin wiatrowych czy przygotowaniem systemu nadzoru portów morskich z wykorzystaniem mobilnych bezzałogowych jednostek badawczych.