Wznowiona produkcja w zakładzie Groupe PSA w Tychach

Stopniowy i bezpieczny restart zakładu produkcji silników PureTech
w Tychach w kontekście wznowienia działalności komercyjnej

• Wdrożenie wzmocnionych środków higieny osobistej i barier zabezpieczających, wspólnie z partnerami społecznymi, przed ponownym rozpoczęciem działalności.

• Audyt potwierdzający wdrożenie zabezpieczeń w 100% procentach jednostek produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i komercyjnych Grupy. 

• Stopniowe i bezpieczne wznowienie działalności produkcyjnej, w powiązaniu
z  działalnością komercyjną.

„Ochrona pracowników i firmy to nasze dwie najważniejsze zasady zarządzania. Wdrożony protokół wzmocnionych środków bezpieczeństwa zapewnia naszym pracownikom wysoki poziom ochrony i jest pierwszym warunkiem ponownego uruchomienia zakładów produkcyjnych. Drugim jest działalność komercyjna, która napędza działalność przemysłową
i umożliwia nam stopniowe i bezpieczne wznowienie produkcji samochodów, na które czekają nasi klienci. Te dwa warunki będą kluczowymi dla podejmowanych przez nas,
w nadchodzących tygodniach i miesiącach, decyzji”, powiedział Yann Vincent, wiceprezes ds. przemysłowych Groupe PSA.

„W czasie przestoju fabryki wdrażaliśmy wzmocniony protokół ochrony zdrowia,
w ścisłej współpracy z naszymi partnerami społecznymi oraz personelem medycznym. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, potwierdzonemu audytem, który odbył się 10 maja, możemy spokojnie i w sposób bezpieczny wznowić produkcję silnika PureTech w dniu 18 maja” – powiedział Janusz Puzoń, dyrektor fabryki jednostek napędowych Groupe PSA w Tychach.

Od początku kryzysu zdrowotnego Covid-19 priorytetem Groupe PSA była ochrona zdrowia pracowników i zapewnienie stabilnej pozycji firmy. W okresie przestoju produkcyjnego Groupe PSA wdrożyła protokół wzmocnionych środków ochrony zdrowia (1), dostosowany do specyfiki każdego z zakładów przemysłowych, sieci sprzedaży i jednostek badawczo-rozwojowych.  Protokół ten został udostępniony reprezentatywnym organizacjom związkowym i był przedmiotem systematycznych audytów. Ponadto będzie on podstawą do codziennej weryfikacji zabezpieczeń stosowanych w fabryce oraz punktem odniesienia do wdrażanie działań naprawczych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Stopniowe i bezpieczne uruchomienie produkcji Grupy nastąpi w najbliższych tygodniach,
(jego pierwsza faza przypadła na okres od 4 do 11 maja), z uwzględnieniem kontekstu biznesowego i komercyjnego (w tym sytuacji handlowej każdego modelu).

Dzięki systematycznemu i odpowiedzialnemu podejściu Grupa działa bez żadnych kompromisów, chroniąc swoich pracowników i klientów, zapewniając jednocześnie zrównoważony rozwój firmy.