Ostatnia jednostka pierwszej półzanurzalnej pływającej farmy wiatrowej na świecie wyrusza z portu

Zaledwie kilka kroków dzieli projekt WindFloat Atlantic od pełnej operacyjności. Ostatnia z trzech platform z zamontowaną turbiną wiatrową opuściła we wtorek port w Ferrol i wyruszyła w kierunku lokalizacji docelowej, położonej 20 km od wybrzeża Viana do Castelo w Portugalii. Transport jednostki potrwa trzy dni.

Operację zakończy zainstalowanie platformy na wcześniej przygotowanym systemie cumowania i połączenie jej z już istniejącymi modułami morskiej farmy wiatrowej. Trzecia jednostka zostanie zamontowana obok dwóch pozostałych, które są już w eksploatacji i dostarczają energię do portugalskiej sieci elektroenergetycznej.

Transport każdej z trzech pływających struktur WindFloat Atlantic był sam w sobie wydarzeniem przełomowym, gdyż nie wymagał użycia specjalnie zaprojektowanych jednostek holowniczych; dzięki temu projekt ten może zostać odtworzony w innych lokalizacjach.

Pływająca struktura, wysoka na 30 m, z kolumnami rozmieszczonymi w odległości 50 m jedna od drugiej, stanowi solidną podstawę, przystosowaną do największych dostępnych na rynku turbin wiatrowych, o mocy zainstalowanej równej 8,4 MW każda. Po zakończeniu instalacji trzeciej jednostki powstanie farma wiatrowa o łącznej mocy zainstalowanej 25 MW, będąca w stanie wyprodukować energię elektryczną w ilości pokrywającej roczne zapotrzebowanie 60 000 użytkowników. WindFloat Atlantic pozwoli zaoszczędzić blisko 1,1 miliona ton emisji dwutlenku węgla.

Projekt WindFloat Atlantic

Projekt prowadzi konsorcjum Windplus, w skład którego wchodzą: EDP Renewables (54,4%), Engie (25%), Repsol (19,4%) oraz Principle Power Inc. (1,2%).  Instalacja składa się z trzech turbin wiatrowych zamontowanych na pływających platformach, zakotwiczonych do dna morskiego za pomocą łańcuchów na głębokości stu metrów. Zastosowanie technologii WindFloat® pozwoliło na ograniczenie do minimum wpływu projektu na środowisko naturalne i otworzyło dostęp do niewykorzystanych zasobów wiatrowych na głębokich wodach morskich. 

Platformy zostały zbudowane dzięki współpracy dwóch państw Półwyspu Iberyjskiego: dwie z nich powstały w stoczni w Setúbal (Portugalia), a trzecia w Avilés i Fene (Hiszpania). 

Inicjatywa uzyskała wsparcie instytucji publicznych i prywatnych, co zachęciło spółki będące liderami na swoich rynkach do zaangażowania się w projekt, podczas gdy rząd Portugalii, Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny zapewniły finansowanie.

Realizacja projektu była możliwa dzięki Principle Power, a także dzięki joint-venture Navantia/Windar, Grupie A- Silva Matos, Bourbon, dostawcy turbin wiatrowych MHI Vestas oraz JDR Cables, dostawcy tzw. kabli dynamicznych.

Projekt WindFloat Atlantic, pierwsza półzanurzalna pływająca farma wiatrowa na świecie, stanowi przełomową realizację w branży morskiej energetyki wiatrowej.

O technologii WindFloat®

Technologia WindFloat® umożliwia instalację farm wiatrowych na głębokich wodach morskich, co pozwala uwolnić zasoby energii z ogromnych obszarów, a jednocześnie przyczynia się do rozwiązania istotnych wyzwań społecznych, takich jak transformacja w kierunku czystej energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zapobieganie zmianom klimatu. Jednocześnie projekt stwarza nowe miejsca pracy, zwiększa wzrost gospodarczy oraz otwiera możliwości dla zrównoważonych inwestycji.

Do zalet tej technologii należy łatwość montażu w suchym doku oraz możliwość transportu bez użycia specjalistycznych jednostek holowniczych, a także fakt, że zainstalowanie nie wymaga przeprowadzenia trudnych operacji na morzu, koniecznych w przypadku tradycyjnie montowanych na stałe do podłoża farm wiatrowych. Rozwiązania te pozwalają obniżyć koszt cyklu życia inwestycji i ograniczyć związane z nią ryzyko.

Dodatkowo na WindFloat® można zamontować największe z dostępnych na rynku turbin wiatrowych, co przekłada się na produkcję większej ilości energii i znacząco obniża koszty eksploatacji na przestrzeni całego okresu użytkowania.

O ENGIE

Nasza grupa stanowi globalny punkt odniesienia w branży niskoemisyjnej produkcji energii i usług. W związku z pilną potrzebą działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, stawiamy sobie ambitny cel osiągnięcia pozycji światowego lidera transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej w ramach świadczenia usług dla naszych klientów – w szczególności międzynarodowych koncernów i władz lokalnych.  Oferujemy konkurencyjne rozwiązania „pod klucz” w obrębie naszych głównych obszarów działalności (energetyka odnawialna, gaz ziemny, usługi). 

Wraz ze 170 000 pracownikami, klientami, partnerami i interesariuszami stanowimy społeczność Imaginative Builders, których misją jest codzienna praca na rzecz harmonijnego rozwoju.

Obroty ENGIE w 2019 r. wyniosły 60,1 mld euro. Grupa jest notowana na giełdach w Paryżu i Brukseli (ENGI) i znajduje się na głównych międzynarodowych indeksach finansowych (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) oraz na pozostałych istotnych indeksach korporacyjnych (DJSI World, DJSI Europe and Euronext Vigeo Eiris – World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

O Repsol

Repsol to światowy koncern wytwarzający energię z wielu źródeł i działający na rzecz ułatwienia transformacji w kierunku niskoemisyjnej produkcji energii. Zatrudnia ponad 25 000 pracowników, posiada aktywa w 35 państwach, zaś jego produkty docierają do dziesięciu milionów odbiorców na ponad 90 rynkach krajowych. Jest znaczącym graczem na rynku gazu i energii elektrycznej w Hiszpanii, na którym ma ponad milion klientów. Ponadto eksploatuje portfolio niskoemisyjnych aktywów generujących energię elektryczną i realizuje liczne inwestycje w energetykę wiatrową i słoneczną. Jest także pionierem inicjatyw w dziedzinie zrównoważonej mobilności, wykorzystujących bardziej wydajne paliwa oraz nowe rozwiązania, takie jak ładowanie elektryczne i LPG. Repsol wytwarza ok. 700 000 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie i dysponuje jednymi z najbardziej wydajnych rafinerii w Europie. Filarami spółki są technologia i cyfryzacja; jako pierwsza w swojej branży postawiła przed sobą ambitny cel osiągnięcia zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

O Principle Power

Principle Power to światowy koncern i znaczący dostawca usług i technologii dla branży energetycznej. Sprawdzona i ciesząca się dużym zainteresowaniem technologia pływająca WindFloat® uwalnia potencjał morskiej energetyki na całym świecie, umożliwiając realizację inwestycji otwierających dostęp do najlepszych zasobów wiatrowych, niezależnie od głębokości wody i stanu dna morskiego. Principle Power jest zaufanym partnerem firm deweloperskich, niezależnych producentów energii, dostawców mediów i podmiotów oferujących umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC), oferując klientom wsparcie na przestrzeni całego cyklu życia ich projektów. Za sprawą 100 MW mocy zainstalowanej w budowie i na zaawansowanym stadium realizacji w Portugalii, Szkocji i Francji, oraz wielogigawatowych projektów komercyjnych na etapie planowania na całym świecie, Principle Power jest liderem rynkowym w branży pływających rozwiązań technologicznych w morskiej energetyce wiatrowej.

O EDP Renewables (EDPR)

EDP Renewables (Euronext: EDPR) jest światowym liderem w sektorze energii odnawialnych i czwartym największym producentem energii wiatrowej na świecie. EDPR dysponuje solidnym procesem rozwoju, najwyższej klasy aktywami oraz zdolnością operacyjną lidera rynkowego. W ciągu ostatnich lat EDPR odnotował wyjątkowy rozwój i dziś jest obecny na 14 rynkach międzynarodowych (Belgia, Brazylia, Kanada, Kolumbia, Francja, Grecja, Włochy, Meksyk, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone). 

EDPR aktywnie działa w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju i integracji, co odzwierciedla włączenie spółki do indeksu Bloomberg Gender Equality oraz przyznanie jej certyfikatu Top Employer 2019 w Europie (Hiszpania, Włochy, Francja, Rumunia, Portugalia i Wielka Brytania). Oba te wyróżnienia są wyrazem uznania dla praktyk nakierowanych na interesy pracowników.

Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), główny udziałowiec w EDPR, jest globalnym graczem w branży energetycznej oraz liderem w tworzeniu wartości, innowacji i w zrównoważonym rozwoju. EDP figuruje na Dow Jones Sustainability Index nieprzerwanie od 13 lat. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.edpr.com