Koncern Volkswagen rozpoczyna projekty z dziedziny ochrony klimatu równoważące emisję dwutlenku węgla

Koncern Volkswagen i firma inwestycyjna Permian Global zajmująca się opracowywaniem projektów środowiskowych podpisały porozumienie w sprawie wspólnego tworzenia projektów (Joint Development Agreement) z dziedziny ochrony klimatu. Dzięki temu w drugiej połowie 2020 roku koncern Volkswagen wspierany przez Permian Global rozpocznie działania służące ochronie lasów tropikalnych. Ochrona lasów przed wycinką oraz ponowne zalesianie przyczynią się do produkcji tlenu i w ten sposób zrównoważą tę część emisji dwutlenku węgla, której nie da się dzisiaj uniknąć i gdzie nie wykorzystuje się na razie energii ze źródeł odnawialnych. Wdrażane projekty, po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów, pozwolą koncernowi na uzyskanie tzw. kredytów węglowych, które zostaną wykorzystane do zrównoważenia emisji dwutlenku węgla powstającej u dostawców Volkswagena, podczas produkcji samochodów i w logistyce. 

„Cieszymy się, że we współpracy z Permian Global – firmą opracowującą skuteczne projekty z dziedziny ochrony środowiska – możemy wdrożyć kolejny element strategii koncernu Volkswagen dla ochrony klimatu. Planowane działania mają na celu utrzymanie zagrożonych wycinką lasów w strefach tropikalnych i subtropikalnych. Ochrona i powiększanie obszarów przyrodniczych w bardzo efektywny i naturalny sposób przyczyniających się do zmniejszenia emisji COjest ważnym zadaniem, na co często zwraca uwagę Światowa Rada Klimatyczna” – powiedział Ralf Pfitzner, szef działu Zrównoważonego Rozwoju w koncernie Volkswagen.

Stephen Rumsey, Przewodniczący Permian Global, stwierdził: „Dziewicze lasy niosą wielkie korzyści dla ludzkości i dla całego środowiska. Wśród nich jest też zdolność do wiązania ogromnych ilości dwutlenku węgla. W obliczu szybko postępującego kryzysu klimatycznego jest szczególnie ważne, żeby wiodące firmy przemysłowe stały się motorem pozytywnych zmian. Cieszymy się, że naszym partnerem jest Volkswagen – koncern, który rozumie przed jakimi stajemy wyzwaniami i który jest zdecydowany odgrywać kluczową rolę w ich podejmowaniu i znajdowaniu rozwiązań”.

Zakres projektów z dziedziny ochrony klimatu

W ramach zawartego porozumienia firmy zamierzają realizować projekty w Ameryce Południowej i Azji na łącznym obszarze miliona hektarów. Dają one różnego rodzaju pozytywne efekty: zapewniają ochronę zagrożonych lasów i służą zalesianiu nowych terenów, przynoszą długofalowe korzyści dla lokalnych mieszkańców dzięki tworzeniu ekologicznej alternatywy dla wycinki drzew, pozwalają zachować bioróżnorodność i przyczyniają się do realizacji celów Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs). Wszystkie projekty będą niezależnie certyfikowane według najwyższych standardów, jak Verified Carbon Standard (VCS), Climate Community and Biodiversity Standard (CCB) czy Gold Standard.