PGNiG przeznaczy do 4 mld zł na projekty związane m.in. z OZE

Zarząd PGNiG przeznaczy do 4 mld zł na projekty związane m.in. z OZE w okresie wykraczającym poza 2022 rok – poinformowała we wtorek spółka.

W komunikacie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa czytamy, że zarząd spółki przyjął we wtorek kierunkowy plan działań w zakresie przyszłych inwestycji w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), którego realizacja pozwoli na utworzenie w ramach Grupy Kapitałowej dedykowanego obszaru kompetencyjnego odpowiadającego za OZE. 

Spółka zaznaczyła, że na podstawie przeprowadzonych analiz i symulacji modelu strategicznego zarząd PGNiG „zdecydował o przeznaczeniu kwoty do 4 mld zł, w okresie wykraczającym poza strategiczny dla PGNiG horyzont 2022 roku, na realizację przedsięwzięć i nabywanie projektów związanych m.in. z wytwarzaniem energii z OZE”. 

Dodano, że ostateczny zakres celów strategicznych w ramach segmentu działalności Grupy Kapitałowej PGNiG oraz poziom przewidywanych na ich realizację nakładów inwestycyjnych będą przedmiotem analiz i modelowania w ramach aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r.