PGE uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe

W czwartek Polska Grupa Energetyczna uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe. To łącznie 43 turbiny o mocy zainstalowanej aż 97, 18 MW. 

Farma wiatrowa „Starza/Rybice ” powstała w powiecie Kamień Pomorski i składa się z 33 turbin. Moc każdego wiatraka wynosi 2 MW. Druga inwestycja czyli „Karnice II” jest najnowocześniejszą elektrownią wiatrową należącą do grupy PGE Energia Odnawialna. Znajduje się na terenie powiatu Gryfice i składa się z 10 turbin o mocy 2,2 MW każda. Obie farmy wiatrowe w 2018 r. wygrały aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z wiatru lub promieniowania słonecznego o mocy instalacji powyżej 1 MW. 

Ministerstwo Klimatu, jako resort odpowiedzialny za przygotowanie rozwiązań legislacyjnych dla systemu aukcyjnego zwraca uwagę, iż w wyniku aukcji z 2018 r. powstanie około 1100 MW nowych mocy zainstalowanych w sektorze wiatru na lądzie. W oparciu o wyniki aukcji z 2019 r. – około 2300 MW. Dodatkowo, także w 2020 r. planowana jest sprzedaż w systemie aukcyjnym energii elektrycznej wytworzonej w nowych instalacjach OZE. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r., dzięki aukcjom w tym roku planowane jest powstanie m.in. elektrowni wiatrowych o mocy około 800 MW. Tym samym na lata 2018-2020 założono dla elektrowni wiatrowych dostępny wolumen na poziomie ok. 4000 MW i oczekuje się, że zostanie on zakontraktowany w całości. 

Ministerstwo Klimatu pracuje również nad możliwością przedłużenia okresu wsparcia w ramach systemu aukcyjnego. 

„W tym momencie pracujemy nad nowelizacją ustawy OZE, która zostanie skierowana do konsultacji międzyresortowych. Wierzę w to, że po wakacjach ustawa zostanie przyjęta przez parlament i będzie prawem obowiązującym. Chcielibyśmy po konsultacjach z Komisją Europejską wydłużyć okres wsparcia o pięć lat, tak jak pozwala nam na to dyrektywa. Teraz mamy do połowy roku 2021 roku ten okres wsparcia w systemie aukcyjnym. Jest zamiar wydłużenia go o kolejne pięć lat do 2026 roku. Myślę, że to jest istotna informacja” – powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE.