Polska
Elektromobilność jednym z kół zamachowych gospodarczego rozwoju Polski

Elektromobilność jednym z kół zamachowych gospodarczego rozwoju Polski

Kierownictwo Ministerstwa Energii 14 września 2016 r. przyjęło Plan Rozwoju Elektromobilności oraz Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Z kolei 15 września 2016 r. do konsultacji skierowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Rozwiązania zaproponowane przez ME mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne, oraz zmniejszyć ilość zanieczyszczeń generowanych przez transport. 

W opinii ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego zainicjowany przez ME Projekt rozwoju elektromobilności ma przyczynić się do umacniania wzrostu gospodarczego Polski. – Musimy szukać własnych dróg do zyskiwania przewag konkurencyjnych oraz rozwiązań które mogą dać odpowiedni efekt gospodarczy – ocenia. - Elektromobilność to innowacyjne i konkurencyjne gospodarczo rozwiązanie. Realizacja naszego planu wpisuje się w przyjęty przez rząd Plan Odpowiedzialnego Rozwoju - ocenia szef resortu energii. 

Projekt ME który zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych uwzględnia także kwestię elektryfikacji transportu publicznego jako jedno z przedsięwzięć, które mają kluczowe znaczenie dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.- Chcemy być częścią światowego przemysłu pojazdów elektrycznych i stymulować powstanie nowego rynku w Polsce. Chcemy wyprzedzać światowe trendy – wylicza minister Tchórzewski. - Wierzę, że elektromobilność będzie jednym z kół zamachowych nie tylko dla rozwoju polskich przedsiębiorstw ale także polskiej nauki – ocenia. 

Dodaje, że upowszechnienie samochodów i autobusów elektrycznych pozwoli także radykalnie poprawić jakość powietrza w miastach. Zaznacza, że szersze wykorzystanie energii elektrycznej do napędzania pojazdów pozwoli zmniejszyć uzależnienie Polski od importu ropy. 

Wiceminister Michał Kurtyka w ME odpowiadający za obszar elektromobilności podkreśla, że projekt resortu energii to również szansa na rozwój innowacyjnych technologii i nowych modeli biznesowych – Na koniec 2015 r. po świecie jeździło milion samochodów elektrycznych. W 2040 r. będzie 500 mln. To szansa dla polskiego przemysłu, nauki i startupów – ocenia. Dodaje także, że milion pojazdów elektrycznych w 2020 r. przyczyni się do optymalnego zagospodarowania nadwyżek energii w godzinach nocnych. 

Ministerstwo Energii proponuje także rozwiązania służące upowszechnieniu pojazdów na LNG lub CNG. Gaz ziemny jest znacznie korzystniejszy niż ropa ze względu na mniejszą szkodliwość środowiskową, a przy tym jest surowcem, którego dostawy są bardziej zdywersyfikowane niż w przypadku ropy. 

Zatwierdzony przez Kierownictwo ME Plan Rozwoju Elektromobilności: 

- proponuje narzędzia budujące ekosystem elektromobilności, 

- zapewnia koordynację działań w czasie - powiązanie rozwoju przemysłu elektromobilności ze stymulowaniem popytu na pojazdy elektryczne, 

- wskazuje na instrumenty, które pozwolą administracji publicznej odegrać wzorcową rolę w obszarze elektromobilności. 

Niezbędnym uzupełnieniem zapisów Planu są rozwiązania dotyczące budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały zdefiniowane w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. 

Projekty Planu rozwoju elektromobilności oraz Krajowych ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w przyszłym tygodniu zostaną przekazane do konsultacji społecznych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych został 15 września 2016 r. skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

źródło: Ministerstwo Energi 


Podobne artykuły

W Poznaniu wystartowały targi: POL-ECO System

W Poznaniu wystartowały targi: POL-ECO System

Niemieckie podejście, szansą dla Polski?

Niemieckie podejście, szansą dla Polski?

Rusza budowa Asseco Innovation Hub w Rzeszowie

Rusza budowa Asseco Innovation Hub w Rzeszowie

Elektryki zwolnione z podatku akcyzowego

Elektryki zwolnione z podatku akcyzowego

Branża paliw alternatywnych chwali Ministerstwo Finansów

Branża paliw alternatywnych chwali Ministerstwo Finansów

Technik elektromobilności - nowy zawód

Technik elektromobilności - nowy zawód

Sukcesy elektrycznych Solarisów w Europie

Sukcesy elektrycznych Solarisów w Europie

Chiny pokrzyżują plany polskiego elektryka

Chiny pokrzyżują plany polskiego elektryka