Polska
Inwestycje w energetykę to inwestycje w bezpieczeństwo gospodarki Polski

Inwestycje w energetykę to inwestycje w bezpieczeństwo gospodarki Polski

Inwestycje jak ta w Czosnowie są przykładem jak zmienia się sektor energii. Cieszę się, że spółki energetyczne, w tym również PGE dostrzegają wyzwania przed jakimi staje teraz Polska i realizują ambitne plany inwestycyjne – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości oddania do użytku Głównego Punktu Zasilającego w Czosnowie. Inwestycja PGE Dystrybucja została otwarta 21 września 2017 r. 

Minister Tchórzewski podkreślił, że sektor energetyczny stanowi ważny element gospodarki naszego kraju. – Rozwijająca się gospodarka potrzebuje stabilnych dostaw energii i gwarancji bezpieczeństwa energetycznego. Polska ma przed sobą perspektywę intensywnego rozwoju gospodarczego, należy więc zakładać, że w najbliższych latach zużycie energii elektrycznej znacznie wzrośnie – powiedział. W tym kontekście, podkreślił, konieczność inwestycji w nowe źródła wytwarzania, modernizację infrastruktury energetycznej i sieci. 

Szef resortu energii zaznaczył, że w tej chwili wszystkie spółki energetyczne realizują odważne plany inwestycyjne. Przypomniał, że PGE Dystrybucja w latach 2016 – 2019 na inwestycje wyda ok. 7 mld zł. – Te działania wpisują się w nasze strategiczne plany rozwoju sektora – zaznaczył. 

Dodał, że budowa stacji w Czosnowie ma również duże znacznie dla przyszłości regionu. - Stacja w Czosnowie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i dynamicznie rozwijającego się regionu. Dzisiaj może się tutaj lokować przemysł, powstały możliwości zasilenia obiektów gospodarczych – podkreślił. 

*** 

Nowo powstała stacja w Czosnowie wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ, który znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy, a przede wszystkim umożliwi przyłączanie nowych obiektów w tym rejonie. Dynamicznie rozwijające się podwarszawskie tereny położone wzdłuż trasy S7, tworzyły bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

Węzeł Czosnów to najdroższa i największa inwestycja sieciowa na Mazowszu. PGE Dystrybucja Oddział Warszawa w 2016 roku rozpoczęła budowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Czosnów oraz dwutorowej linii kablowej 110 kV Łomianki-Czosnów, jednotorowej linii kablowej 15 kV i traktu światłowodowego. Dwutorowa linia kablowa 110 kV o długości 14,8 km łączy istniejący GPZ Łomianki z nową stacją w Czosnowie i jest najdłuższym kablem wysokiego napięcia w całym majątku PGE Dystrybucja. 

Stacja w Czosnowie i odcinek linii kablowej 110 kV do Łomianek to w sumie koszt ok. 69 mln zł, w tym 51 mln zł to koszt linii kablowej. Stacja kosztowała ok. 18 mln zł. 

Kolejnym etapem inwestycji będzie budowa linii wysokiego napięcia z miejscowości Mościska do stacji Łomianki i z Nowego Dworu Mazowieckiego do stacji Czosnów. Wówczas nowy GPZ w Czosnowie wraz z liniami 110 kV, które będą stanowić powiązanie z istniejącą siecią wysokich napięć, stworzy układ, który otwiera nowe szanse rozwoju dla tego regionu. Szacowana wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów wyniesie w sumie około 130 mln zł. 

 


Podobne artykuły

Tesla w oczach realizacji TV - Fot. Wojtek Jakóbczyk

Verva Street Racing 2016

Korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych

Korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych

Tesla na konferencji PGE w Bełchatowie

Narodowa strategia elektromobilności - subiektywne spojrzenie z boku

Polska droga do elektromobilności

Polska droga do elektromobilności

Nowoczesna energetyka może się rozwijać w oparciu o węgiel?

Nowoczesna energetyka może się rozwijać w oparciu o węgiel?

Polska może stać się liderem elektromobilności

Polska może stać się liderem elektromobilności

WFOŚIGW dofinansował elektryki w Szczecinie

WFOŚIGW dofinansował elektryki w Szczecinie