Polska
Komunikat: K.Tchórzewski: Stworzyliśmy stabilne fundamenty dla rozwoju nowoczesnego sektora energii w Polsce

Komunikat: K.Tchórzewski: Stworzyliśmy stabilne fundamenty dla rozwoju nowoczesnego sektora energii w Polsce

Nasze działania przyczyniły się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski i większej dywersyfikacji źródeł dostaw energii do naszego kraju. Z sukcesem restrukturyzujemy górnictwo i modernizujemy energetykę. Podnosimy konkurencyjność sektora, sięgamy po nowoczesne technologie i rozwijamy innowacje. Nasz głos, w sprawach kluczowych dla polskiego sektora energii, jest wyraźnie słyszalny na forum międzynarodowym – mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski 15 listopada 2017 r. w Warszawie podczas konferencji prasowej podsumowującej 2 lata działalności ME. 

Minister Tchórzewski podkreślił, że jednym z priorytetów ME w ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania resortu, było przeprowadzenie efektywnej restrukturyzacji górnictwa. Zaznaczył, że polska energetyka jest i będzie w najbliższych latach oparta o węgiel, a nowoczesne i zreformowane górnictwo może być prężnie działającą gałęzią gospodarki i przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. – Udało nam się podźwignąć branżę z kryzysu, w którym znajdowała się, kiedy powstało Ministerstwo Energii – zaznaczył minister. 

O działaniach ME w górnictwie opowiadał uczestniczący w konferencji wiceminister Grzegorz Tobiszowski - Powołaliśmy PGG – firmę zdolną dziś konkurować również poza granicami kraju. Doprowadziliśmy do tego, że wszystkie spółki górnicze poprawiają swoje wyniki finansowe. Uratowaliśmy miejsca pracy w sektorze górnictwa węgla kamiennego i na Śląsku – wymienił wiceminister. Dodał, że o skuteczności działań ME świadczą liczby - Po trzech kwartałach 2017 r. górnictwo przyniosło prawie 1,66 mld zł zysku – mówił. 

 

Minister Tchórzewski wśród priorytetów ME wymienił również bezpieczeństwo energetyczne. - Jest ono jednym z fundamentów bezpieczeństwa całego kraju. Aby je zapewnić, konsekwentnie podejmujemy działania zwiększające dywersyfikację źródeł energii – podkreślał. - Doprowadziliśmy m.in. do uruchomienia terminalu LNG w Świnoujściu, działamy na rzecz realizacji projektu Baltic Pipe, dzięki któremu uzyskamy możliwość dostaw gazu z Norwegii – mówił. Podkreślił, że Polska jest dziś i pozostanie w kolejnych latach niezależna energetycznie. 

Szef resortu energii zaznaczył również, że ME konsekwentnie broni interesów Polski na arenie międzynarodowej. – Nasz głos, w kluczowych dla naszego kraju i regionu sprawach, jest wyraźnie słyszalny. Aktywnie uczestniczymy w debacie na temat przyszłości sektora energii w Europie – mówił minister Tchórzewski. Dodał, że prezentowaliśmy i prezentujemy twarde stanowisko Polski wobec projektu Nord Stream 2 i konsekwentnie podkreślamy jego niezgodność z celami Unii Energetycznej i strategią UE. - Z europejskimi partnerami toczymy również intensywne rozmowy nt. ostatecznego kształtu przepisów tzw. „pakietu zimowego”. Ten dokument zdefiniuje warunki rozwoju energetyki w UE na najbliższe lata. Walczymy o to, żeby uwzględniał nasze interesy i specyfikę sektora energii w Polsce – podkreślił minister Tchórzewski. 

Zdaniem szefa ME, żeby sektor energetyczny mógł odpowiedzieć na wyzwania, jakie staną przed nim w najbliższych latach, konieczne są inwestycje w nowe moce wytwórcze i modernizację infrastruktury. - Nasze działania mają na celu przyciągnięcie do polskiej energetyki nowych inwestorów – m.in. poprzez stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego – i podniesienie konkurencyjności sektora – podkreślił. Zaznaczał, że temu ma służyć m.in. opracowany w resorcie energii projekt ustawy o rynku mocy. Mówił także m.in. o inwestycjach w Ostrołęce, Opolu, Turowie, Kozienicach i Jaworznie. 

Zwrócił ponadto uwagę, że kluczowy element rozwoju energetyki stanowią dziś innowacje. - Z jednej strony są one gwarancją bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej warunkiem koniecznym dla wzrostu konkurencyjności sektora - powiedział. Jako przykład podał zainicjowany i realizowany przez ME projekt upowszechnienia elektromobilności w Polsce. - Opracowaliśmy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który ma na celu stymulowanie rozwoju wykorzystania paliw alternatywnych, tj. przede wszystkim energii elektrycznej i gazu ziemnego CNG i LNG. Powołujemy także Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Ze środków dostępnych w Funduszu m.in. powstanie infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych – wymienił. 

Dodał, że ME wyznaczyło również nowy kierunek rozwoju OZE. – Dzięki nowelizacji ustawy o OZE, stworzyliśmy możliwość produkcji i wykorzystywania energii przez obywateli, szkoły, szpitale, instytucje użyteczności publicznej czyli energetykę prosumencką, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej – powiedział. Podkreślił, że resort energii wspiera rozwój klastrów energii, dzięki czemu możliwy jest rozwój energetyki rozproszonej. Służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, w sposób przyjazny dla środowiska, zapewniając optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe. 

- Przed nami kolejne wyzwania i jeszcze więcej pracy. Jesteśmy na nią gotowi – podkreślił minister Tchórzewski.

 

źródło: ME


Podobne artykuły

Rozwój sektora energii to szansa dla młodych Polaków

Rozwój sektora energii to szansa dla młodych Polaków

Jak znakować punkty ładowania aut elektrycznych?

Jak znakować punkty ładowania aut elektrycznych?

Technik elektromobilności - nowy zawód

Technik elektromobilności - nowy zawód

Sukcesy elektrycznych Solarisów w Europie

Sukcesy elektrycznych Solarisów w Europie

Pismo ze wspolnoty mieszkaniowej 1

Elektromobilność nie wydarzy się szybko!

Solaris wygrywa przetarg w Rzeszowie

Solaris wygrywa przetarg w Rzeszowie

9 mitów na temat samochodów elektrycznych

9 mitów na temat samochodów elektrycznych